លក្ខខណ្ឌទូទៅ

1) វិសាលភាព
លក្ខខណ្ឌរបស់យើង ("លក្ខខណ្ឌ") អនុវត្តចំពោះការដឹកជញ្ជូននៅក្នុងសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ និងក្រៅប្រទេស។
អ្នកម៉ៅការតែមួយគត់គឺ ET-Solutions, 2009 Angeles City, បន្ទាប់មក "Speedkit-Chiptuning" ហៅថា។

កិច្ចសន្យានឹងត្រូវបានបញ្ចប់តែនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម ដែលជាផ្នែកនៃកិច្ចសន្យា។ លក្ខខណ្ឌអនុវត្តចំពោះអាជីវកម្មទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងកិច្ចសន្យាដែលបានបញ្ចប់។ មិនថាកិច្ចសន្យា ឬទំនាក់ទំនងផ្គត់ផ្គង់ជាមួយបរទេស។

ប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌខាងក្រោមដែលបានកំណត់លើបញ្ហាជាក់លាក់មួយ គ្រោងការណ៍ចុងក្រោយ អ្នកក្រោមបង្គាប់អនុវត្តតែច្បាប់អាល្លឺម៉ង់ប៉ុណ្ណោះ។ នេះក៏សម្រាប់កិច្ចសន្យា / ការផ្គត់ផ្គង់វិមាត្រអន្តរជាតិផងដែរ។ បទប្បញ្ញត្តិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ - ការទិញច្បាប់អន្តរជាតិឯកជនអាចរកឃើញ - បើអាចធ្វើបាន - កុំអនុវត្ត។

2) សេចក្តីសន្និដ្ឋាន
ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការទូទាត់តម្លៃទាំងអស់យល់ដោយខ្លួនឯងក្នុងអំឡុងពេលប្រមូលនៅទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ក្រុមហ៊ុន Speedkit Chiptuning ។ សេវាកម្មបន្ថែម ឧ. ការចំណាយលើការផ្ទេរប្រាក់ត្រូវបានគណនាបន្ថែមទៅលើការប៉ាន់ប្រមាណ/ការគណនាថ្លៃដើមដែលបានបញ្ជូន។ តម្លៃទិញគឺដល់ពេល យោងទៅតាមការបញ្ជាក់នៃការបញ្ជាទិញ នៅចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងករណីនៃការផ្គត់ផ្គង់ ហើយអាចត្រូវបានដំឡើងផងដែរដោយសាច់ប្រាក់នៅពេលចែកចាយ។ រហូតដល់ការបង់ប្រាក់ពេញលេញនៃតម្លៃទិញ អចលនទ្រព្យនៅផ្នែករឹងដែលបានផ្គត់ផ្គង់ ឯកសារ និង/ឬកម្មវិធីដែលបានផ្តល់ ក៏ដូចជាអត្ថបទ និងសេវាកម្មទាំងអស់នៅតែមានជាមួយឧបករណ៍ល្បឿន Chiptuning ។ លើសពីនេះ អតិថិជនរហូតដល់ការទូទាត់ពេញលេញត្រូវមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការព្យាបាលអត្ថបទបញ្ជាទិញ pfleglich ។ ប្រសិនបើការងារថែទាំ និងអធិការកិច្ច ឬការចំណាយលើការដំឡើងគឺចាំបាច់ អតិថិជនត្រូវចំណាយប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួន។ អនុវត្តដូចគ្នាជាមួយនឹងការដំឡើងផ្នែករឹងទៅក្នុងឧបករណ៍បញ្ជា (verl. retention of title)។ អ្នកទិញត្រូវបានចងភ្ជាប់សិទ្ធិប៉ាតង់ផ្សេងទៀតនៃឧបករណ៍ល្បឿនផងដែរបន្ទាប់ពីការផ្ទេរចំណងជើងទៅអ្នកនិពន្ធ និង Chiptuning ឬទីបី។ អតិថិជនត្រូវមានកាតព្វកិច្ច ចូលទៅកាន់ទំនិញទីបី ប្រហែលនៅក្នុងករណីនៃការរឹបអូស ដើម្បីទំនាក់ទំនងក៏ដូចជាការខូចខាតឬការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃទំនិញភ្លាមៗ។ ការផ្លាស់ប្តូរកម្មសិទ្ធិលើទំនិញ ក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅផ្ទាល់ខ្លួន មានអតិថិជនដែលមានឧបករណ៍ល្បឿន Chiptuning ដើម្បីចង្អុលបង្ហាញភ្លាមៗ។ ជាមួយនឹងការពន្យាពេលនៃកញ្ចប់ល្បឿនទូទាត់ Chiptuning គឺសមហេតុផលក្នុងការគណនាការប្រាក់ក្នុងតម្លៃ 5% លើអត្រាការបញ្ចុះតម្លៃរៀងៗខ្លួនរបស់ធនាគារសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ ដោយគ្មានការខូចខាតដ៏ធំដែលបណ្តាលមកពីលំនាំដើម មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងកម្រិតនោះ។ ឧបករណ៍បង្កើនល្បឿនសហគ្រិនរក្សាខ្លួនវាផ្ទាល់ Chiptuning ដើម្បីបញ្ជាក់និងធ្វើឱ្យមានការខូចខាតខ្ពស់ដែលបណ្តាលមកពីមានសុពលភាពលំនាំដើម។ អតិថិជន​គឺ​ជា​សិទ្ធិ​សម្រាប់​ការ​ទូទាត់​តែ​ប៉ុណ្ណោះ ប្រសិន​បើ​ការ​ទាមទារ​សំណង​របស់​វា​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ត្រឹមត្រូវ ឬ​ដោយ​ឧបករណ៍​ល្បឿន Chiptuning ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់។ ក្រុមហ៊ុន Speedkit Chiptuning មានសិទ្ធិយកទៅពិចារណា បើទោះបីជាមានការអានបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងៗរបស់អតិថិជនក៏ដោយ ជាដំបូងលើបំណុលចាស់បំផុតរបស់ខ្លួន។ រួចហើយប្រសិនបើការចំណាយបានកើតឡើង នោះឧបករណ៍ល្បឿន Chiptuning មានភាពយុត្តិធម៌ ការទូទាត់ជាដំបូងក្នុងការចំណាយដែលត្រូវយកមកពិចារណា បន្ទាប់មកតាមការប្រាក់ និងចុងក្រោយលើសមិទ្ធិផលចម្បង។ ប្រសិនបើអតិថិជនមិនអនុវត្តតាមទំនួលខុសត្រូវរបស់គាត់ដូចមានចែងទេនោះ ដាក់ការទូទាត់របស់គាត់ដើម្បីទាមទារ ឬកាលៈទេសៈផ្សេងទៀតដែលគេស្គាល់ច្បាស់ ដែលចោទសួរពីភាពសក្តិសមនៃឥណទានរបស់អតិថិជននោះ មានសិទ្ធិឱ្យក្រុមហ៊ុន Speedkit Chiptuning ដាក់សមតុល្យបំណុលទាំងមូលដែលដល់កំណត់ជាមុន។ - ការទូទាត់ឬមូលបត្រ។ ឧបករណ៍ល្បឿន Chiptuning គឺសមហេតុផលក្នុងការដកជាមួយនឹងអាកប្បកិរិយាផ្ទុយទៅនឹងលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អតិថិជន ជាពិសេសជាមួយនឹងការពន្យាពេលនៃការទូទាត់ ឬជាមួយនឹងការរងរបួសនៃកាតព្វកិច្ចនៃបទប្បញ្ញត្តិនេះពីកិច្ចសន្យា និងការចេញ-ទាមទារទំនិញ។ អ្នកទិញនៅតែជារឿងដែលមិនសមហេតុផលក្នុងការដឹកនាំភស្តុតាងដែលបដិសេធថាការខូចខាតពិតប្រាកដមិនបានអភិវឌ្ឍ ឬតូចជាងនេះ។ ការដាក់ចេញទាក់ទងនឹងការទាមទារសំណងរបស់ក្រុមហ៊ុន Speedkit Chiptuning គឺមិនអាចទៅរួចទេ វាគឺជាការទាមទារសំណងរបស់អ្នកទិញគឺមិនអាចប្រកែកបាន ឬមានសុពលភាព festgestell។ ដរាបណាអ្នកបញ្ជាទិញគឺជាអ្នកទិញ ហើយកិច្ចសន្យាជាកម្មសិទ្ធិរបស់សហគ្រាសនៃពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួន ការគ្រប់គ្រងក៏អនុវត្តទៅតាមកថាខណ្ឌផងដែរចំពោះសិទ្ធិក្នុងបំណុល។ ការគណនាត្រូវកំណត់ភ្លាមៗ។ ការទូទាត់មានឥទ្ធិពលប្រឆាំងនឹងរបារ ផែនទី EC របារ-nachnahme (ការបញ្ជូន) ឬ vorauskasse ប្រសិនបើអ្វីផ្សេងទៀតមិនត្រូវបានយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ ការកាត់កង ឬការបញ្ចុះតម្លៃការបង់ប្រាក់ដំណើរការហ្សែនគឺមិនអាចទៅរួចទេបើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃឧបករណ៍ល្បឿន Chiptuning។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបញ្ជាទិញប្រសិនបើ Vorrauszahlung ត្រូវបានយល់ព្រមនោះ នេះត្រូវធ្វើមុនពេលចាប់ផ្តើមការងារ។

3) ការទូទាត់
ក) វារួមបញ្ចូលតែលក្ខខណ្ឌនៃការទូទាត់ដែលបង្ហាញនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន Speedkit-Chiptuning នៅពេលបញ្ចប់កិច្ចសន្យាសម្រាប់អតិថិជន។ ប្រសិនបើការទូទាត់បន្ទាប់ពីការបញ្ជូនតាមអ៊ីនធឺណិត - ការផ្តល់ជូនដោយការផ្លាស់ប្តូររបស់អតិថិជន ប៉ុន្តែមុនពេលទទួលយកដោយការលៃតម្រូវបន្ទះឈីប Speedkit នឹងត្រូវអនុវត្តក្នុងករណីមានការសង្ស័យលើការទូទាត់ចាស់ ប្រសិនបើវាត្រូវបានឈានដល់រវាងភាគី ឬកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយផ្សេងទៀតត្រូវបានធ្វើឡើង។
ខ) តម្លៃទាំងអស់គឺសម្រាប់យកទំនិញនៅទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ Speedkit-Chiptuning ។ ការដឹកជញ្ជូនទំនិញនឹងត្រូវធ្វើឡើងជាមុន ឬនៅពេលដឹកជញ្ជូនតែប៉ុណ្ណោះ។ COD គឺអាចធ្វើទៅបានតែនៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ធៀបនឹងថ្លៃប្រមូលដែលបានកំណត់នៅលើគេហទំព័រ។ បន្ថែមសម្រាប់ថ្លៃដឹកជញ្ជូនផលិតផល - កញ្ចប់ដូចដែលមាននៅលើគេហទំព័រក៏ត្រូវបានផ្តល់ជូនផងដែរសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងៗដែលត្រូវដាក់ការដឹកជញ្ជូន។
គ) ជាមួយនឹងសាច់ប្រាក់នៅខាងស្តាំ - កិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវបានរាប់ជាសុចរិតនៅក្នុងករណីពិសេស Speedkit-Chiptuning ដើម្បីស្វែងរកការដឹកជញ្ជូនទំនិញជាមុនសមហេតុផល។
ឃ) ប្រសិនបើអតិថិជនបន្ថែមលើការទិញបន្ទះសៀគ្វីតំរូវការសេវាកម្មបន្ថែម គាត់ត្រូវបង់ប្រាក់បន្ថែម។

4) ការចែកចាយ ការពន្យារពេល អំណាច និងព្រះគុណ
ក) Speedkit-Chiptuning សន្យាថានឹងដឹកជញ្ជូនការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកពីកិច្ចសន្យាឱ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដល់អតិថិជន។
ខ) Speedkit-Chiptuning គឺស្ថិតក្នុងលំនាំដើម ប្រសិនបើអតិថិជនបង្ហាញការព្រមានដោយអនុលោមតាមតម្រូវការច្បាប់ ហើយអតិថិជនមុន ឬក្រោយការពន្យារពេលនៃកាលបរិច្ឆេទដឹកជញ្ជូនត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញ។ Speedkit-Chiptuning អាចទាមទារការពន្យារពេលនៃថ្ងៃផុតកំណត់នៃការចែកចាយប្រហែលពីរសប្តាហ៍។ ការចាប់ផ្តើមនៃការពន្យារគឺជាការព្រមព្រៀងដំបូងរវាងភាគី កាលបរិច្ឆេទនៃការដឹកជញ្ជូន។
គ) ប្រសិនបើអតិថិជនចង់កំណត់ពេលវេលាកំណត់ Speedkit-Chiptuning សម្រាប់ការអនុវត្ត គឺស្ថិតនៅក្នុងដែនកំណត់ដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ដែលមិនរាប់បញ្ចូលរយៈពេលអនុគ្រោះដែលខ្លីជាងពីរសប្តាហ៍។
ឃ) ប្រសិនបើទំនិញមិនមែនសម្រាប់ Speedkit-Chiptuning មានទេ ដូច្នេះ Speedkit-Chiptuning អាចដោះស្រាយតាមការពេញចិត្តនៃកាតព្វកិច្ចមួយ។ ដល់ទីបញ្ចប់នេះ អនុវត្ត Speedkit-Chiptuning ជូនដំណឹងដល់អតិថិជនភ្លាមៗអំពីការមិនប្រគល់ទំនិញ និងរាយការណ៍ជូនអតិថិជនភ្លាមៗ។

5) ការរក្សាសិទ្ធិ
ក) រហូតដល់ការទូទាត់ពេញលេញនៃទំនិញដែលបានបញ្ជាទិញនៅតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់ Speedkit-Chiptuning ។ អតិថិជនរហូតដល់ការទូទាត់ពេញលេញគឺតម្រូវឱ្យព្យាបាលទំនិញដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ រហូតទាល់តែការទូទាត់ពេញលេញសម្រាប់ទំនិញ អតិថិជនមានតែការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះប៉ុណ្ណោះ (ការជួសជុលជាដើម) ត្រូវតែធ្វើចំពោះផលិតផលដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយ Speedkit-Chiptuning ជាពិសេស។ ករណីលើកលែងអនុវត្តតែនៅក្នុងករណីពិសេសដែលច្បាប់ផ្តល់ដោយការខូចខាត ប្រសិនបើអតិថិជនមានគុណវិបត្តិមិនសមាមាត្រ។
ខ) ប្រសិនបើទំនិញត្រូវបានបាត់បង់មុនពេលទូទាត់ពេញលេញ ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការដឹកជញ្ជូនដល់អតិថិជនត្រូវបានបំផ្លាញ ឬខូចខាត នេះនៅតែជាការទាមទាររបស់ Speedkit-Chiptuning អតិថិជនដោយមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ចំពោះវិសាលភាពដែលអនុញ្ញាតដោយស្របច្បាប់។
គ) មុនពេលការទូទាត់ពេញលេញរបស់អតិថិជនទៅ Speedkit-Chiptuning ទាក់ទងនឹងទំនិញ មានវិធានការភ្ជាប់ទាំងអស់ និងការផ្លាស់ប្តូរកម្មសិទ្ធិភ្លាមៗ។

6) ការដកប្រាក់និងផលប៉ះពាល់នៃការដកប្រាក់
ក) អ្នកប្រើប្រាស់អាចលុបចោលកិច្ចសន្យារបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេលពីរសប្តាហ៍ដោយមិនផ្តល់ហេតុផលជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ (ឧទាហរណ៍ សំបុត្រ ទូរសារ អ៊ីមែល) ឬដោយការប្រគល់ទំនិញទៅ ET-Solutions, Block 6 Lot 11, Arayat Blvd, PH-2009 Angeles City, ហ្វីលីពីន។ រយៈពេលចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការទទួលសេចក្តីប្រកាសនេះ។ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានណែនាំនៅក្នុងកិច្ចសន្យានៅខាងស្តាំរបស់គាត់។ អតិថិជនបញ្ជាក់ពីការបញ្ជាទិញរបស់គាត់ថាគាត់បានទទួលការបិទការដេញថ្លៃ។ ដើម្បីអនុលោមតាមកាលបរិច្ឆេទកំណត់ដើម្បីផ្ញើការលុបចោលឬធាតុគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឱ្យមានអាសយដ្ឋានដែលបានលើកឡើង។ សិទ្ធិនេះអនុវត្តចំពោះតែការបញ្ជាទិញក្នុងស្រុក និងការដឹកជញ្ជូននៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប៉ុណ្ណោះ។
ខ) សម្រាប់ការបញ្ជាទិញអន្តរជាតិ និងការដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតនៃការដកប្រាក់នេះមានសុពលភាពលុះត្រាតែមិនអាចលើកលែងបាន។ លុះត្រាតែមានការលះបង់អាចធ្វើទៅបាន ការដកប្រាក់នេះមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទេ។
គ) ផលប៉ះពាល់នៃការដកប្រាក់ពីអ្នកប្រើប្រាស់ក៏ត្រូវតែទទួលយកការដកប្រាក់របស់គាត់ផងដែរ។ ជាពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវទទួលបន្ទុកលើថ្លៃដើមនៃការប្រគល់ទំនិញមកវិញ នៅពេលដែលទំនិញដែលបានប្រគល់ឱ្យបញ្ជាទិញ ហើយប្រសិនបើតម្លៃទំនិញជាផលបូកនៃ 40 € ឬលើសពីអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងតម្លៃខ្ពស់នោះ វត្ថុនោះនៅពេលដកហូតមិនទាន់បានបង់។ មាន ឬមិនទាន់ត្រូវបានធានារ៉ាប់រងលើការទូទាត់ផ្នែកដែលបានព្រមព្រៀង។ មិនមែន parcel post នឹងត្រូវបានប្រមូលពីអ្នកប្រើប្រាស់។
កាតព្វកិច្ចក្នុងការសងប្រាក់វិញពីអតិថិជនក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបញ្ជូនការជូនដំណឹងអំពីការលុបចោល។ លើសពីនេះទៀតច្បាប់ដូចខាងក្រោមៈ
ក្នុង​ករណី​ដែល​មាន​ការ​ដក​ហូត​ចេញ​ដោយ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព អត្ថប្រយោជន៍​ដែល​ទទួល​បាន និង​ចេញ​អត្ថប្រយោជន៍​ណា​មួយ​។ តើអតិថិជនដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានទាំងស្រុង ឬមួយផ្នែក ឬគ្រាន់តែនៅក្នុងរដ្ឋមួយ វាត្រូវតែអនុវត្តសំណង Speedkit-Chiptuning សម្រាប់តម្លៃ។
ជាមួយនឹងការចេញផ្សាយវត្ថុនេះមិនត្រូវបានអនុវត្តទេប្រសិនបើការខ្សោះជីវជាតិនៃបញ្ហាតែលើការពិនិត្យខាងក្រៅនិងទូទៅ - ដូចដែលវាអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងហាង - គឺដល់ពេល។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចជៀសផុតពីកាតព្វកិច្ចសំណង ដោយមិនយកវត្ថុនោះជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដែលកំពុងប្រើប្រាស់ និងជៀសវាងនូវអ្វីដែលអាចកាត់បន្ថយតម្លៃរបស់វា។

7) ប្រតិបត្តិការទូទៅ និងការធានារ៉ាប់រង - ការបដិសេធ
ក) អតិថិជនគឺសម្រាប់អ្នកដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាការប្រើប្រាស់ការលៃតម្រូវ - បន្ទះឈីបដែល Tuningbox ឬសកម្មភាព leistungsverändernder ផ្សេងទៀតដើម្បីទុកជាមោឃៈការយល់ព្រមជាទូទៅនឹងត្រូវធ្វើឡើង ហើយត្រូវបានកែសម្រួលយានយន្តមិនត្រូវប្រើក្នុងការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោក មុនពេលដែលមិនមានការទទួលយកបច្ចេកទេស។ ដោយ TÜV គឺ។ ការប្រើប្រាស់យានជំនិះនៅលើផ្លូវសាធារណៈដោយគ្មានការយល់ព្រមជាទូទៅអាចនាំឱ្យបាត់បង់ការធានារ៉ាប់រងក្នុងចំណោមអ្នកផ្សេងទៀត។
ខ) មុនពេលប្រើប្រាស់យានជំនិះនៅលើផ្លូវសាធារណៈ អតិថិជន ដូច្នេះដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ ការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកទេសបានរាយការណ៍ទៅ TÜV ដែលជាការទទួលយកមួយ ហើយបន្ទាប់មករង់ចាំសូម្បីតែលិខិតគម្របទៅការធានារ៉ាប់រងរបស់ខ្លួន។ គោលបំណងអាចក្លាយជាចាំបាច់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវដោយអតិថិជន។ អតិថិជនក៏ទទួលនូវហានិភ័យនៃភាពជោគជ័យសម្រាប់ការទទួលយកបច្ចេកទេស និងលិខិតគម្រប។ Speedkit-Chiptuning បានអនុវត្តចំពោះអតិថិជនតែប៉ុណ្ណោះនូវកាតព្វកិច្ចក្នុងការផ្តល់នូវផ្នែកលៃតម្រូវដែលអាចនាំយានយន្តប្រភេទដែលបានបញ្ជាក់ដោយអតិថិជនជាទៀងទាត់នូវការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងដំណើរការ។ Speedkit-Chiptuning មិន​បាន​សន្មត​កាតព្វកិច្ច​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​នូវ​បន្ទះ​ឈីប​ដែល​មាន​វាយនភាព​ដែល TÜV - ការ​ទទួល​យក​និង​ការ​ធានា​រ៉ាប់រង។ កិច្ចព្រមព្រៀងបែបនេះនឹងមិនមានគុណភាព Speedkit-Chiptuning ទេ ពីព្រោះលក្ខណៈបុគ្គលនៃយានយន្តរបស់អតិថិជនសម្រាប់ TÜV - ការទទួលយក និងការធានារ៉ាប់រងគឺមានភាពច្បាស់លាស់ជាង។
គ) Speedkit-Chiptuning មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីប្រតិបត្តិការនៃយានជំនិះដែលបានកែសម្រួលដោយមិនមានប្រតិបត្តិការទូទៅ និង/ឬគ្មានការធានារ៉ាប់រងឡើយ។

8) ច្បាប់ទំនួលខុសត្រូវផ្សេងទៀត / ពិការភាពធានា / តម្រូវការកិច្ចសន្យា
ក) ទំនួលខុសត្រូវណាមួយរបស់ Speedkit-Chiptuning ចំពោះការរំលោភលើកាតព្វកិច្ចកិច្ចសន្យាត្រូវបានកំណត់ចំពោះចេតនា និងការធ្វេសប្រហែសទាំងស្រុង រួមទាំងចេតនា ឬការធ្វេសប្រហែសទាំងស្រុងរបស់អ្នកតំណាង និងភ្នាក់ងារ។ ចំពោះការរងរបួសដល់អាយុជីវិត អវយវៈ និងសុខភាព និងការបំពានកិច្ចសន្យា ការលៃតម្រូវបន្ទះឈីប Speedkit ក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្វេសប្រហែសធម្មតា។ ការទាមទារសំណងការខូចខាតសម្រាប់ការរំលោភលើកាតព្វកិច្ចកិច្ចសន្យាជាមូលដ្ឋានត្រូវបានកំណត់ចំពោះការខូចខាតតាមកិច្ចសន្យាដែលអាចមើលឃើញជាមុន។ ដូចដែលការព្យាករណ៍ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាទៀងទាត់តែការខាតបង់ដែលកើតឡើងដោយផ្ទាល់ចំពោះទំនិញដែលបានប្រគល់។
ខ) សម្រាប់អតិថិជនដែលជាសហគ្រិនក្នុងន័យ § 14 BGB I ការផ្តល់បន្ថែមដូចខាងក្រោមៈ ក្នុងករណីមានការធ្វេសប្រហែសទាំងស្រុងនៃកាតព្វកិច្ចកិច្ចសន្យាដែលមិនសំខាន់ដោយភ្នាក់ងារគឺការលៃតម្រូវបន្ទះឈីប Speedkit ដោយមិនទទួលខុសត្រូវ។
គ) អតិថិជនទទួលយកការដំឡើង និងការប្រើប្រាស់បន្ទះសៀគ្វីលៃតម្រូវដោយហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ Speedkit-Chiptuning មានកាតព្វកិច្ចតាមកិច្ចសន្យាតែប៉ុណ្ណោះក្នុងការផ្តល់នូវបន្ទះឈីបលៃតម្រូវ ដែលជាធម្មតានៅក្នុងរថយន្ត ដែលអតិថិជនបញ្ជាក់នៅក្នុងការបញ្ជាទិញរបស់គាត់អាចផលិតបាននូវការសម្តែង។ លុះត្រាតែមានការព្រមព្រៀងគ្នាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ នឹងត្រូវសន្និដ្ឋានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ដូច្នេះកិច្ចព្រមព្រៀងគុណភាពរវាងភាគីដែល Speedkit-Chiptuning ត្រូវផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលតែមួយគត់ដែលអាចនាំមកនូវច្បាប់នៅយានជំនិះដែលបានបញ្ជាក់ ការផ្លាស់ប្តូរដំណើរការ។ ច្បាប់នេះត្រូវបានគណនាតែលើរថយន្តម៉ាកថ្មីដែលនៅដដែល និងការអនុវត្តនីតិវិធីនៃការអនុវត្តថាមវន្តរបស់អ្នកជំនាញគោលបំណងនៅសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ 20 អង្សាសេ។
Speedkit-Chiptuning អាចជាការពិតដែលថាស្ទើរតែគ្រប់យានជំនិះដែលប្រើរួចត្រូវបានបំពាក់ដោយគុណភាពបច្ចេកទេសពិសេស ឬពិការភាព ហើយលក្ខណៈបុគ្គលរបស់រថយន្តរបស់អតិថិជនគឺមិនអាចទទួលស្គាល់បាន មិនត្រូវទទួលខុសត្រូវណាមួយដែលបន្ទះឈីបលៃតម្រូវនៅក្នុងរថយន្តរបស់អតិថិជនមានតែវិជ្ជមានប៉ុណ្ណោះ។ ឥទ្ធិពល។
វាមិនត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលដែលអាចកើតមានឡើងជាឧទាហរណ៍ដោយសារតែតម្រូវការបច្ចេកទេសពិសេសនៅក្នុងរថយន្តរបស់អតិថិជនចំពោះភាពមិនឆបគ្នារបស់រថយន្តជាមួយនឹងបន្ទះឈីបលៃតម្រូវ។ សម្រាប់ការខូចខាតបែបនេះ ដែលបណ្តាលមកពីការដំឡើងបន្ទះសៀគ្វីលៃតម្រូវទៅនឹងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃរថយន្ត គឺ Speedkit-Chiptuning ដូច្នេះរួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវ។ អនុវត្តដូចគ្នាចំពោះការខូចខាតដែលកើតឡើងដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលពីការប្រើប្រាស់បន្ទះសៀគ្វីលៃតម្រូវ៖ ឧទាហរណ៍ អាចកើនឡើងតាមរយៈការទាញយកនូវការកើនឡើងនៃសក្តានុពលនៃការប្រើប្រាស់ប្រេងរបស់រថយន្តរហូតដល់ 30% ។
ឃ) ហេតុផលដូចគ្នា Speedkit-Chiptuning ក៏ត្រូវបានលើកលែងពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីការដំឡើងបន្ទះឈីបលៃតម្រូវទៅនឹងផលប្រយោជន៍ផ្លូវច្បាប់ផ្សេងទៀតរបស់អតិថិជន ឬភាគីទីបី។ កាតព្វកិច្ចរបស់ Speedkit-Chiptuning ត្រូវបានកំណត់ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសន្យាលើការដឹកជញ្ជូនទំនិញដែលមានវាយនភាពដែលអាចនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូររថយន្តប្រភេទជាក់លាក់មួយជាប្រចាំ។
ង) ការទាមទាររបស់អតិថិជន ដែលជាសហគ្រិនក្នុងអត្ថន័យនៃ§ 14 BGB I ត្រូវបានកំណត់ក្នុងវិសាលភាពដែលអាចអនុញ្ញាតបានដោយស្របច្បាប់សម្រាប់ការអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់។ ក្នុងករណីមានការបរាជ័យនៃការអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់ អតិថិជនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកាត់បន្ថយ។
f) ការទាមទាររបស់អតិថិជន សហគ្រិនក្នុងអត្ថន័យនៃ§ 14 BGB ខ្ញុំសម្របសម្រួលក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃរយៈពេលកំណត់ដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ពីរយៈពេលកំណត់រយៈពេលមួយឆ្នាំ។ បើប្រៀបធៀបជាមួយអតិថិជនប្រើប្រាស់ក្នុងន័យ§ 13 ការសម្របសម្រួល BGB កំណត់រយៈពេលពីរឆ្នាំគិតចាប់ពីរយៈពេលកំណត់ច្បាប់។
g) ប្រសិនបើនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃការធានាចង់បញ្ជាក់ថាផលិតផលមិនមានកំហុសក្នុងន័យដែលបានពិពណ៌នាខាងលើ អតិថិជនត្រូវទទួលបន្ទុកចំណាយដែលកើតឡើងពីរដ្ឋបាល។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសនៃផលិតផល។
h) នឹងបិទការធានាប្រសិនបើអតិថិជនធ្វើការផ្លាស់ប្តូរលើទំនិញដែលមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយការដំឡើងត្រឹមត្រូវ និងប្រតិបត្តិការត្រឹមត្រូវ។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងវិធានការវិនិច្ឆ័យបច្ចេកទេសជាពិសេស និងឥទ្ធិពលមេកានិកលើផលិតផល។ ដោយសារប្រតិបត្តិការមិនត្រឹមត្រូវ សូម្បីតែឥទ្ធិពលមេកានិកបែបនេះក៏ត្រូវបានគេយល់ថាកើតឡើងនៅក្នុងបរិបទនៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាម៉ូតូ និងស្ថានភាពស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀតនៃការផ្ទុកលើសទម្ងន់។ ប្រសិនបើអតិថិជនចង់ប្រើបន្ទះឈីបលៃតម្រូវរបស់គាត់សម្រាប់គោលបំណងនេះ វាគួរតែនៅក្នុងចំណាប់អារម្មណ៍នៃការទិញបន្ទះឈីបលៃតម្រូវពិសេសដែលមានវាយនភាពដែលសមរម្យសម្រាប់ស្ថានភាពបែបនេះ។ ប្រសិនបើអតិថិជនប្រើបន្ទះឈីបលៃតម្រូវរបស់គាត់ ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាម៉ូតូ និងស្ថានភាពស្រដៀងគ្នានៃការប្រើប្រាស់ច្រើនពេក គាត់អាចទទួលបានការអះអាងពីការធានាណាមួយប្រឆាំងនឹងការលៃតម្រូវបន្ទះឈីប Speedkit ដូចដែលបានព្រមព្រៀងគ្នារវាងភាគី មិនមែនជាលក្ខណៈទំនិញដែលចាំបាច់សម្រាប់បេសកកម្មបែបនេះទេ។
i) នៅក្នុងបរិបទនៃអ្វីដែលសមហេតុផលដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកទេសចំពោះផលិតផល។ ដូចគ្នានេះដែរអនុវត្តចំពោះការផ្លាស់ប្តូររូបរាង ពណ៌ ទម្ងន់ ឬការរចនា។

9) ការបាត់បង់ការធានារថយន្ត
ដោយការដំឡើងការធានាទៀងទាត់ Tuninchips និងការធានាចាត់ទុកជាមោឃៈទាក់ទងនឹងរថយន្តដែលបានលៃតម្រូវ។ នេះប្រហែលជាមិនធ្វើឱ្យអតិថិជន Speedkit-chip កែតម្រូវឡើងវិញទេ។

10) តម្រូវការកើនឡើងសម្រាប់ប្រេងរំអិល និងការពាក់សម្ភារៈ
ដោយការទាញយកការកើនឡើងថាមពលអាចបង្កើនតម្រូវការប្រេងរំអិលរហូតដល់ 30% ។ បន្ទាប់មកក៏អាចបង្កើនការពាក់ និងរហែកនៅលើផ្នែកយានយន្តផងដែរ ព្រោះវាត្រូវបានប៉ះពាល់ទៅនឹងការកើនឡើងនៃថាមពល។

11.) ទំនួលខុសត្រូវចំពោះតំណភ្ជាប់បរទេស
ប្រសិនបើ Speedkit-Chiptuning នៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនសំដៅទៅលើគេហទំព័រផ្សេងទៀតនៅលើអ៊ីនធឺណិត នោះ៖ Speedkit-Chiptuning ប្រកាសយ៉ាងច្បាស់ថាវាមិនមានឥទ្ធិពលលើការរចនា និងខ្លឹមសារនៃទំព័រដែលបានភ្ជាប់នោះទេ។ ដូច្នេះ Speedkit-Chiptuning ផ្តាច់ខ្លួនយ៉ាងច្បាស់ពីខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រភាគីទីបីណាមួយ ហើយមិនទទួលយកខ្លឹមសាររបស់ពួកគេទេ។ សេចក្តីប្រកាសនេះអនុវត្តចំពោះតំណទាំងអស់ និងខ្លឹមសារទាំងអស់នៃទំព័រដែលភ្ជាប់មកជាមួយ។

12.) អុហ្វសិត
ការបិទប្រឆាំងនឹងការអះអាងនៃការលៃតម្រូវបន្ទះឈីប Speedkit គឺអាចធ្វើទៅបានតែជាមួយនឹងការទាមទារដែលមិនមានការជំទាស់ ឬកំណត់ដោយត្រឹមត្រូវរបស់អតិថិជន។

13.) បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ
ក) ប្រសិនបើវិវាទទាក់ទងនឹងការបកស្រាយកិច្ចសន្យាគឺមានតែច្បាប់អាល្លឺម៉ង់ប៉ុណ្ណោះ។ នេះក៏អនុវត្តចំពោះកិច្ចសន្យាជាមួយធាតុបរទេសផងដែរ ជាពិសេសប្រសិនបើអតិថិជនបានប្រើការបោះពុម្ពគេហទំព័រជាភាសាបរទេសដើម្បីបញ្ជាទិញ។
ខ) កិច្ចព្រមព្រៀងពាក្យសំដីមិនមានប្រសិទ្ធភាពជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទេ។ នេះក៏អនុវត្តចំពោះការលុបចោលឃ្លានេះផងដែរ។

14.) យុត្តាធិការ
លុះត្រាតែអតិថិជនជាក្រុមហ៊ុននៅក្នុងអត្ថន័យនៃ§ 14 BGB I ហើយវាស្ថិតនៅក្នុងបរិបទនៃ§ § 38 ff ZPO អាចធ្វើទៅបាន វាត្រូវបានយល់ព្រមថាយុត្តាធិការសម្រាប់ទំនាក់ទំនងផ្លូវច្បាប់រវាង Speedkit chiptuning និងអតិថិជន ក៏ដូចជាជម្លោះដែលកើតឡើង ពីវា 2009 ទីក្រុងអេនជឺលេស។ នៅក្នុងការគោរពផ្សេងទៀតទាំងអស់នៃបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់អាល្លឺម៉ង់។

15.) ភាពផ្តាច់មុខ
ប្រសិនបើបទប្បញ្ញត្តិណាមួយក្នុងចំណោមបទប្បញ្ញត្តិទាំងនេះត្រូវទុកជាមោឃៈ អនុវត្តជំនួសគ្រោងការណ៍បែបនេះ ដែលនៅជិតបំផុតទៅនឹងបំណងសេដ្ឋកិច្ច។ បទប្បញ្ញត្តិដែលនៅសេសសល់មិនត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយភាពមិនអាចអនុវត្តបាននោះទេ។


Speedkit-Chiptuning សម្រាប់

, Speedkit is Made in Germany , Ede , Hey , Uri , Tsu , Speedkit is Made in Germany , Bug , Oyo , Moa , Pag , Speedkit is Made in Germany , Urk , Uji , Tak , Ski , Speedkit is Made in Germany , Voi , Wil , Ans , Bor , Speedkit is Made in Germany , Var , Rab , ណាន , Nan , Speedkit is Made in Germany , Mat , Niš , Åre , Ōta , Speedkit is Made in Germany , Huy , Nin , Ado , កែប។ , Speedkit is Made in Germany , Kep , Epe , Ilo , Ufa , Speedkit is Made in Germany , Fót , Zug , Muş , Mut , Speedkit is Made in Germany , Ain , Muć , Hjo , Ale , Speedkit is Made in Germany , Uyo , ឡានដឹកទំនិញ, LKW , Truck , Speedkit is Made in Germany , Olt , Lot , Ave , Ia , Speedkit is Made in Germany , Kea , Vir , Iga , Ham , Speedkit is Made in Germany , Ica , Aba , Dün , Ōme , Speedkit is Made in Germany , Yao , Lom , Laç , Vis , Speedkit is Made in Germany , Çay , Ózd , Eda , Ife , Speedkit is Made in Germany , Of , Vas , Ube , Jos , Speedkit is Made in Germany , Mol , Mie , Ios , Bol , Speedkit is Made in Germany , Hue , ស្ងួត, Has , Rho , Speedkit is Made in Germany , Itá , Bié , Ith , Van , Speedkit is Made in Germany , Oss , Imo , Bye , Peć , Speedkit is Made in Germany , Spa , Ath , Elm , Ebo , Speedkit is Made in Germany , Kos , Kil , Wedge , Hof , Speedkit is Made in Germany , Rom , Roma , Pau , Bobigny , Speedkit is Made in Germany , Lüß , Sel , Edo , Çan , Speedkit is Made in Germany , Krk , Ise , ឡាន , PKW , Speedkit is Made in Germany , Car , Ulm , As , San Agustín , Speedkit is Made in Germany , Neu Akmenen , The New Akmenė, Los Algarrobos , ស្រែអំបិល។, Speedkit is Made in Germany , Sre Ambel , New Amsterdam , Hoi An , Los Andes , Speedkit is Made in Germany , San Andrés Itzapa, San Andres Itzapa, San Andrés de Machaca, San Andrés , Speedkit is Made in Germany , Los Angeles , San Angelo , San Antonio de Lomerío, San Antonio de Putina, Speedkit is Made in Germany , San Antonio de Esmoruco, San Antonio , Ann Arbor , Ayo Ayo , Speedkit is Made in Germany , Yen Bai , យ៉េន បៃ, Los Baños , Las Barreras , Speedkit is Made in Germany , San Bartolomé de Tirajana, San Benito , São Bernardo do Campo, San Bernardino , Speedkit is Made in Germany , Hòa Bình , សន្តិភាព, Peace , Ein Bisschen , Speedkit is Made in Germany , Kinda , Río Blanco , Les Bons Villers, San Borja , Speedkit is Made in Germany , Bad Borseck , Eco Boxtuning , Río Branco , Rio Branco , Speedkit is Made in Germany , New Brunswick , San Buenaventura, លបបុរី, Lop Buri , Speedkit is Made in Germany , ឡៅ កៃ , Lao Cai , Nor Carangas , Sud Carangas , Speedkit is Made in Germany , San Carlos City, São Carlos , San Carlos , Las Carreras , Speedkit is Made in Germany , Wan Chai , Nea Chalkidona , Ech Cheliff , Nor Chichas , Speedkit is Made in Germany , Sur Chichas , ឡានដឹកទំនិញ Chiptuning, LKW Chiptuning , Truck Chiptuning, Speedkit is Made in Germany , ការលៃតម្រូវបន្ទះឈីបរថយន្ត, Truck Chip Tuning, ការលៃតម្រូវបន្ទះឈីប ECU, ECU Chiptuning , Speedkit is Made in Germany , ECU chip tuning, ការច្រឹបអេកូ, Eco Chiptuning , Eco chiptuning , Speedkit is Made in Germany , PKW Chiptuning , Car chip tuning, Nor Cinti , Sud Cinti , Speedkit is Made in Germany , New City , Rio Claro , San Cristóbal , San Cristóbal de La Laguna, Speedkit is Made in Germany , Las Cruces , Río Cuarto , Las Cumbres , Ojo de Agua , Speedkit is Made in Germany , Ojo De Agua , Rio de Janeiro , Dos de Mayo , Rio de Mouro , Speedkit is Made in Germany , Red Deer , Mar del Plata (GBA), Auf dem Eigen , Auf dem Sand , Speedkit is Made in Germany , Auf den Wäldern, San Diego , Nam Dinh , ណាំឌិញ, Speedkit is Made in Germany , Foz do Iguaçu , São Domingos de Rana, ឡាំដុង, Lam Dong , Speedkit is Made in Germany , ហាយឌឿង, Hai Duong , Ain el Beida , Oum el Bouaghi , Speedkit is Made in Germany , Son en Breugel , San Estanislao , រ៉ូអែត, Roi Et , Speedkit is Made in Germany , Bab Ezzouar , San Felipe , San Fernando , San Fernando City, Speedkit is Made in Germany , San Fernando (GBA), Nea Filadelfia-Nea Chalkidona, San Francisco , San Francisco Coacalco, Speedkit is Made in Germany , Pok Fu Lam , St. Gallen , Das Gäu , San Germán , Speedkit is Made in Germany , Mit Ghamr , បាកយ៉ាង, Bac Giang , ហួយ៉ាង, Speedkit is Made in Germany , Hau Giang , អានយ៉ាង, Ein Giang , An Giang , Speedkit is Made in Germany , São Gonçalo , Rio Grande do Sul, Rio Grande , Rio Grande do Norte, Speedkit is Made in Germany , Elk Grove , Den Haag , New Halfa , Die Halligen , Speedkit is Made in Germany , New Hampshire , Bad Harzburg , New Haven , Den Helder , Speedkit is Made in Germany , Las Heras (GM), Dos Hermanas , Bad Hersfeld , Pat Heung , Speedkit is Made in Germany , Tuy Hoa , Het Hogeland , Bad Homburg vor der Höhe, ម៉ែហុងសុន, Speedkit is Made in Germany , Mae Hong Son , Bad Honnef , San Ignacio de Moxos, San Ignacio , Speedkit is Made in Germany , San Ignacio de Velasco, San Ildefonso , Nea Ionia , Bad Ischl , Speedkit is Made in Germany , San Isidro (GBA), San Isidro de El General, Loa Janan , San Javier , Speedkit is Made in Germany , New Jersey , São João de Meriti, São João de Ver, São João da Madeira, Speedkit is Made in Germany , San Joaquín , San José , São José , San Jose , Speedkit is Made in Germany , San Jose City , San José de Mayo, São José do Rio Preto, San José de Chiquitos, Speedkit is Made in Germany , São José dos Campos, São José dos Pinhais, San Jose del Monte City, San José de las Lajas, Speedkit is Made in Germany , San José de Alajuela, San José Pinula, San Jose Pinula, San Juan , Speedkit is Made in Germany , San Juan Bautista, San Juan Comalapa, San Juan City , San Juan de Tibás, Speedkit is Made in Germany , San Juan de Yapacaní, San Juan del Río Coco, San Juan Nepomuceno, San Juan Sacatepéquez, Speedkit is Made in Germany , San Julián , Abu Kabir , Ano Kalamas , Bad Kissingen , Speedkit is Made in Germany , កោះកុង។, Koh Kong , Bad Königsdorff-Jastrzemb, Bad Kreuznach , Speedkit is Made in Germany , Sai Kung , Tam Ky , Son La , សឺន ឡា, Speedkit is Made in Germany , Los Lagos , យ៉ាឡាយ, Gia Lai , ដាកឡាក់, Speedkit is Made in Germany , Dak Lak , Cao Lanh , Pak Lay , São Leopoldo , Speedkit is Made in Germany , Bac Lieu , បាកលាវ, Ano Liosia , Sur Lípez , Speedkit is Made in Germany , Nor Lípez , Bao Loc , Las Lomas , San Lorenzo , Speedkit is Made in Germany , St. Louis , San Lucas , San Luis , São Luís , Speedkit is Made in Germany , San Luis Potosí, San Luis Potosi, Phu Ly , Wad Madani , Speedkit is Made in Germany , Rio Maior , São Mamede de Infesta, San Marcos , San Martín , Speedkit is Made in Germany , San Mateo , San Matías , Bad Mergentheim, New Mexico , Speedkit is Made in Germany , San Miguel , San Miguel (GBA), San Miguel de Tucumán, San Miguelito , Speedkit is Made in Germany , Los Mochis , Des Moines , សែនមនោរម្យ។, Sen Monorom , Speedkit is Made in Germany , Hum na Sutli , Bad Nauheim , Río Negro , Rio Negro , Speedkit is Made in Germany , Los Negros , Bad Neuenahr-Ahrweiler, Quy Nhon , San Nicolás , Speedkit is Made in Germany , San Nicolás de los Garza, San Nicolas De Los Garza, Bac Ninh , បាកនិញ, Speedkit is Made in Germany , Bad Oeynhausen , Bay of Plenty , Bad Oldesloe , New Orleans , Speedkit is Made in Germany , Ain Oussera , San Pablo de Lípez, San Pablo City , San Pablo , Speedkit is Made in Germany , Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas , São Paulo , San Pedro , Speedkit is Made in Germany , San Pedro Ayampuc, San Pedro Montes de Oca, São Pedro do Sul, San Pedro de Buena Vista, Speedkit is Made in Germany , San Pedro de Curahuara, San Pedro de Tiquina, San Pedro de Quemes, San Pedro de Totora, Speedkit is Made in Germany , San Pedro Sacatepéquez, San Pedro de Macha, Las Piedras , Las Piñas City, Speedkit is Made in Germany , Bad Plattensee , Tai Po , Tai Po New Town, Tai Po Tsai , Speedkit is Made in Germany , Nea Propondida , San Rafael Abajo, San Rafael , San Rafael de Coronado, Speedkit is Made in Germany , San Rafael de Oreamuno, San Rafael del Sur, Bad Rajetz , San Ramón , Speedkit is Made in Germany , Cam Ranh , Orange line , Bad Rappenau , Umm Rawaba , Speedkit is Made in Germany , ផែនទី ECU ឡើងវិញ, ECU Remap , ECU remap , ការគូសផែនទី ECU ឡើងវិញ, Speedkit is Made in Germany , ECU Remapping , ECU remapping , Los Ríos , San Román , Speedkit is Made in Germany , Las Rozas de Madrid, Bou Saâda , San Salvador de Jujuy, Bad Salzuflen , Speedkit is Made in Germany , Bad Salzungen , Río San Juan , Neu Sandez , Los Santos , Speedkit is Made in Germany , Bur Saʿid , Bad Schwartau , San Sebastián de los Reyes, San Severo , Speedkit is Made in Germany , Tin Shui Wai New Town, Nea Smyrni , Bad Soden am Taunus, New South Wales, Speedkit is Made in Germany , die Straße , The road , Bad Stuben , Bur Sudan , Speedkit is Made in Germany , Ano Syros , Las Tablas , Los Teques (Guaicaipuro), New Territories, Speedkit is Made in Germany , ភូ-ថូ , Phu Tho , អាងថង, Ang Thong , Speedkit is Made in Germany , Sha Tin , Kam Tin , San Tin , Sha Tin New Town, Speedkit is Made in Germany , Rio Tinto , Soc Trang , Nha Trang , សុកត្រាំង, Speedkit is Made in Germany , Ben Tre , Ben tre , បេន ត្រេ, Yau Tsim Mong , Speedkit is Made in Germany , Lam Tsuen , Kon Tum , កូនទុំ, Las Tunas , Speedkit is Made in Germany , ការលៃតម្រូវប្រអប់, Box Tuning , ការលៃតម្រូវឡាន, LKW Tuning , Speedkit is Made in Germany , Truck Tuning , ការលៃតម្រូវរថយន្ត, PKW Tuning , Car Tuning , Speedkit is Made in Germany , ការលៃតម្រូវ ECU, ECU Tuning , ការលៃតម្រូវអេកូ, Eco Tuning , Speedkit is Made in Germany , Bad Tuschnad , Hof van Twente , Las Vegas , Rio Verde , Speedkit is Made in Germany , São Vicente , San Vicente de Moravia, San Vicente del Raspeig, San Vicente de Cañete, Speedkit is Made in Germany , Bad Vilbel , ត្រាវិញ, Tra Vinh , Boa Vista , Speedkit is Made in Germany , Bad Vöslau , Ano Vrondou , Bad Waldsee , St. Wendel , Speedkit is Made in Germany , Der Werder , Neu Wulmstorf , ភូ យ៉េន, Phu Yen , Speedkit is Made in Germany , New York , New York City , Sud Yungas , Nor Yungas , Speedkit is Made in Germany , Nea Zichni , Bad Zwischenahn, Xin'an , Tai'an , Speedkit is Made in Germany , Qal'eh-ye Zal , Nek'emte , Alt(en)dorf , Bío-Bío , Speedkit is Made in Germany , Bío-Bío (Ñuble), Val-d'Oise , Pas-de-Calais , Puy-de-Dôme , Speedkit is Made in Germany , Île-de-France , Val-de-Marne , Val-de-Ruz , Val-de-Travers NE, Speedkit is Made in Germany , Vau-Deja , Val-d’Oise , Pol-e Chomri , Aix-en-Provence, Speedkit is Made in Germany , Saint-Quentin , Oer-Erkenschwick, Lot-et-Garonne , Neu-Görz , Speedkit is Made in Germany , Oud-Heverlee , Sar-i Pul , Neu-Isenburg , Orp-Jauche , Speedkit is Made in Germany , Ost-Java , East Java , Neu-Kairo , Ost-Kalimantan , Speedkit is Made in Germany , East Kalimantan, Kea-Kythnos , Neu-Moldova , Ost-Nusa Tenggara, Speedkit is Made in Germany , East Nusa Tenggara, Alt-Petschka , Bas-Rhin , Süd-Sulawesi , Speedkit is Made in Germany , South Sulawesi , Ham-sur-Heure-Nalinnes, Alt-Turn , Oud-Turnhout , Speedkit is Made in Germany , Neu-Ulm , Tar-Vabriga , Sør-Varanger , Ida-Viru , Speedkit is Made in Germany , Laja , Sala , Jura , Elda , Speedkit is Made in Germany , Ueda , Gera , Naha , Iida , Speedkit is Made in Germany , Arta , Seia , Alta , Buga , Speedkit is Made in Germany , Para , Raša , Abia , Odda , Speedkit is Made in Germany , Aija , Puka , Pula , Loja , Speedkit is Made in Germany , Nara , Biga , Lixa , Rana , Speedkit is Made in Germany , Maia , Avia , Juja , Zala , Speedkit is Made in Germany , Qina , Sara , Ruma , Luka , Speedkit is Made in Germany , Gola , Sena , Mota , Urla , Speedkit is Made in Germany , Yala , Puna , Nora , Lara , Speedkit is Made in Germany , Mauá , Foça , Agia , Iowa , Speedkit is Made in Germany , Pisa , Adwa , Mesa , Balâ , Speedkit is Made in Germany , Anta , Icla , Soná , Jena , Speedkit is Made in Germany , Elwa , Usda , Lima , Koga , Speedkit is Made in Germany , Beja , Unna , Abra , Piła , Speedkit is Made in Germany , Zara , Gela , Mêda , Umeå , Speedkit is Made in Germany , Otta , Vuka , Tula , Ōita , Speedkit is Made in Germany , Chía , Saga , Mala , Tama , Speedkit is Made in Germany , យ៉ាឡា, Pará , Orsa , Mara , Speedkit is Made in Germany , Hopa , Zama , Toda , Sōka , Speedkit is Made in Germany , Luya , Noda , Vora , Mora , Speedkit is Made in Germany , Geta , Laxa , Goba , Meta , Speedkit is Made in Germany , Soma , Lida , Alba , Kota Bahru , Speedkit is Made in Germany , Vila Baleira , Nova Bukovica , Cala Cala , Baja California, Speedkit is Made in Germany , Bajacalifornia , Baja California Sur, Lipa City , Naga City , Speedkit is Made in Germany , Chua Cocani , Baia de Aramă , Agua de Castilla, Isla de la Juventud, Speedkit is Made in Germany , Cava de’ Tirreni, Vaca Díez , Vila do Conde , Župa dubrovačka, Speedkit is Made in Germany , Vila Franca de Xira, Kota Gorontalo , Nova Gradiška , Casa Grande , Speedkit is Made in Germany , Akwa Ibom , Nova Iguaçu , Irpa Irpa , Nova Kapela , Speedkit is Made in Germany , Kota Kinabalu , Vela Luka , Arba Minch , ខេត្ត Phra Nakhon Si Ayutthaya, Speedkit is Made in Germany , Phra Nakhon Si Ayutthaya, Kula Norinska , Vila Nova de Gaia, Vila Nova de Santo André, Speedkit is Made in Germany , Vila Nova de Foz Côa, Vila Nova de Famalicão, Ruda O.S. , Agia Paraskevi , Speedkit is Made in Germany , Nova Rača , Vila Real , Vila Real de Santo António, Anna Regina , Speedkit is Made in Germany , Duga Resa , Nowa Sagora , មហាសារខាម, Maha Sarakham , Speedkit is Made in Germany , Nova Scotia , Sica Sica , Mala Subotica , ពណ៌លាំៗ, Speedkit is Made in Germany , Thua Thien-Hue , Agia Triada , Agia Varvara , Vila Velha , Speedkit is Made in Germany , Alta Verapaz , Baja Verapaz , Vila Vila , Bila Zerkwa , Speedkit is Made in Germany , Qala-i-Naw , Tuma-La Dalia , Lika-Senj , Erbaa , Speedkit is Made in Germany , Akçaabat , Schaabe , Karaağaç , Kocaali , Speedkit is Made in Germany , Bataan , Kajaani , Geraardsbergen , Tynaarlo , Speedkit is Made in Germany , Belaasjorsk , Cisaat , Şefaatli , Annaba , Speedkit is Made in Germany , Cuiabá , Sacaba , Marabá , Taraba , Speedkit is Made in Germany , Balabac , Antabamba , Pomabamba , Cajabamba , Speedkit is Made in Germany , Sacabamba , Cotabambas , Darabani , Calabar , Speedkit is Made in Germany , Calabarzon , Funabashi , Boyabat , Cotabato , Speedkit is Made in Germany , Cotabato City , Surabaya , Quiabaya , Carabaya , Speedkit is Made in Germany , Mayabeque , Manabí , Corabia , Alcabideche , Speedkit is Made in Germany , Schabinka , Zažablje , Panabo City , Carabobo , Speedkit is Made in Germany , Emmaboda , Catabola , Malabon City , Calabozo (Miranda/Francisco de Miranda), Speedkit is Made in Germany , Kalabrien , Nojabrsk , Osnabrück , Osnabrücker Land, Speedkit is Made in Germany , Tarabuco , Karabük , Sukabumi , Imbabura , Speedkit is Made in Germany , Annaburger Heide, Saraburi , សារ៉ាបុរី, សាយ៉ាបូរី, Speedkit is Made in Germany , Sayaburi , Vršac , Sirač , Porac , Speedkit is Made in Germany , Colac , Lukač , Sliač , Šabac , Speedkit is Made in Germany , Crnac , Sacaca , Polača , Ortaca , Speedkit is Made in Germany , Boyacá , Oaxaca , Oaxaca de Juárez, Oaxaca De Juarez, Speedkit is Made in Germany , Copacabana , Karacabey , Achacachi , Yanacachi , Speedkit is Made in Germany , Maracaibo , Tayacaja , Caracal , Aguacaliente , Speedkit is Made in Germany , Patacamaya , Bulacan , Maracanaú , Yapacaní , Speedkit is Made in Germany , Cilacap , Nazacara de Pacajes, Tapacarí , Camaçari , Speedkit is Made in Germany , Caracas (Libertador), Paracaya , Maracay (Girardot), Hrvace , Speedkit is Made in Germany , Tlmače , Alcácer do Sal, Albacete , Bülach , Speedkit is Made in Germany , Tocache , Hitachi , Tacachi , Kawachinagano , Speedkit is Made in Germany , Hitachinaka , Innachori , Badachschan , Schachtarsk , Speedkit is Made in Germany , Schachty , Tapachula , Sopachuy , Novaci , Speedkit is Made in Germany , Piracicaba , Paraćin , Ignacio Warnes , Sébaco , Speedkit is Made in Germany , Taraco , Tabaco City , Caracollo , Tacacoma , Speedkit is Made in Germany , Catacora , Calacoto , Veracruz , Karaçulha , Speedkit is Made in Germany , Latacunga , Camacupa , Syracuse , Siracusa , Speedkit is Made in Germany , Ystad , Skrad , Lahad Datu , Nevada , Speedkit is Made in Germany , Almada , Arvada , Elmadağ , Babadag , Speedkit is Made in Germany , Majadahonda , Cibadak , Kavadarci , Posadas , Speedkit is Made in Germany , Kuşadası , Viladecans , Filadelfia , Sabadell , Speedkit is Made in Germany , Pasadena , Karadeniz Ereğli, Magadenovac , Livadero , Speedkit is Made in Germany , Sofades , Maladetschna , Arkadi , Livadia , Speedkit is Made in Germany , Pagadian City , Bigadiç , Arkadien , Skradin , Speedkit is Made in Germany , Diyadin , Paradise , Muradiye , Horadnja , Speedkit is Made in Germany , Manado , Cávado , Haradok , Maladsetschna , Speedkit is Made in Germany , Aguadulce , Ulladulla , ការឆ្លងរាលដាល, Phrae , Speedkit is Made in Germany , Macaé , Rafael Bustillo, Kocaeli , Hosaena , Speedkit is Made in Germany , Schaerbeek , Babaeski , Agrafa , Calafat , Speedkit is Made in Germany , Getafe , Schaffhausen , Penafiel , Zarafshon , Speedkit is Made in Germany , Laoag City , Málaga , Daraga , Caraga , Speedkit is Made in Germany , Aliağa , Cotagaita , Matagalpa , Yatağan , Speedkit is Made in Germany , Monagas , Fusagasugá , Dinagat , Dinagat Islands, Speedkit is Made in Germany , Yamagata , Neyagawa , Kanagawa , Kamagaya , Speedkit is Made in Germany , Kumagaya , Manage , Schagen , Miyagi , Speedkit is Made in Germany , Visaginas , Akdağmadeni , Yonago , Kawagoe , Speedkit is Made in Germany , Afragola , Pelagonien , Papagos-Cholargos, Saragossa , Speedkit is Made in Germany , Tanagra , Milagro , Managua , Desaguadero , Speedkit is Made in Germany , Veraguas , Yamaguchi , Kawaguchi , Dumaguete City , Speedkit is Made in Germany , Camagüey , Farah , Sabah , Kedah , Speedkit is Made in Germany , ព្រះវិហារ។, Preah Vihear , Kibaha , Surahammar , Speedkit is Made in Germany , Ardahan , Sapahaqui , Cimahi , İslahiye , Speedkit is Made in Germany , Kedahnen , Kėdainiai , Tidaholm , Oklahoma , Speedkit is Made in Germany , Oklahoma City , Strahoninec , Babahoyo , Nawahradak , Speedkit is Made in Germany , Nawahrudak , Nezahualcóyotl, Curahuara de Carangas, Incahuasi , Speedkit is Made in Germany , Andahuaylas , Gurahumora , Kütahya , Wuhai , Speedkit is Made in Germany , Sakai , Tōkai , Dumai , អ៊ុតថានី, Speedkit is Made in Germany , Uthai Thani , Bejaia , Sinaia , Achaia , Speedkit is Made in Germany , Indaiatuba , Paraíba , Mahaica , Mahaica-Berbice, Speedkit is Made in Germany , Mahaicony Village, Qitaihe , Hawaii , Arraiján , Speedkit is Made in Germany , Mihăilești , Ismailia , Aywaille , Roraima , Speedkit is Made in Germany , Nanaimo , Estaimpuis , Kraainem , Seraing , Speedkit is Made in Germany , Samaipata , Kodaira , Calais , Bordeaux , Speedkit is Made in Germany , Bataisk , Paraíso , Sălaj , Kavaja , Speedkit is Made in Germany , Lumajang , Pasaje , Negaje , Pacajes , Speedkit is Made in Germany , Ismajil , Butajira , Badajoz , Elwak , Speedkit is Made in Germany , Aybak , Perak , Rabak , Sisak , Speedkit is Made in Germany , Bucak , Čačak , Patak am Bodrog, Sisak-Moslavina, Speedkit is Made in Germany , Ithaka , Ithaki , Mitaka , Kumaka , Speedkit is Made in Germany , Barakaldo , Akçakale , Karakalpakistan, Tarakan , Speedkit is Made in Germany , Babakan , Surakarta , Hirakata , Lanaken , Speedkit is Made in Germany , Schaken , Forks , Lysaker , Dunakeszi , Speedkit is Made in Germany , Komaki , Jenakijewe , Malakka , Çanakkale , Speedkit is Made in Germany , Ortaklar , Kapaklı , Konaklı , Akçakoca , Speedkit is Made in Germany , Karakoçan , Tomakomai , Strakonitz , Miyakonojō , Speedkit is Made in Germany , Karaköprü , Balakowo , Ortaköy , Payakumbuh , Speedkit is Made in Germany , Kamakura , Nováky , Antakya , Kitakyūshū , Speedkit is Made in Germany , Yopal , Natal , Laval , Cholet , Speedkit is Made in Germany , Reval , Rizal , Samal , Cubal , Speedkit is Made in Germany , Tegal , Royal Leamington Spa, Coral Springs , Royal Tunbridge Wells, Speedkit is Made in Germany , Jomala , Yotala , Motala , Schala , Speedkit is Made in Germany , Kavala , Matala , Pajala , Tonalá , Speedkit is Made in Germany , Tonala , Alcalá de Henares, Alcalá de Guadaíra, Mabalacat , Speedkit is Made in Germany , Rogaland , Pemalang , Padalarang , N’dalatando , Speedkit is Made in Germany , Majalaya , Çatalca , Obwalden , Sebalder Reichswald, Speedkit is Made in Germany , Schalder Wald , Anzaldo , Geraldton , Aşkale , Speedkit is Made in Germany , Kitale , Cicalengka , Majalengka , Embalenhle , Speedkit is Made in Germany , Nogales , Hidalgo , Schalgotarjan , Retalhuleu , Speedkit is Made in Germany , Efpali , Elmalı , Ichalia , Figalia , Speedkit is Made in Germany , Egialia , Visalia , Memaliaj , Ayvalık , Speedkit is Made in Germany , Patalillo , Petaling Jaya , Eucaliptus , Olmaliq , Speedkit is Made in Germany , Somali (Degehabur), Somali (Gode) , Somali (Jijiga), Novalja , Speedkit is Made in Germany , Suwalken , Whyalla , Yocalla , Mahalla al-Kubra, Speedkit is Made in Germany , Batallas , Lavalleja , Kefallinia , Levallois-Perret, Speedkit is Made in Germany , Lyon , Pucallpa , Benalmádena , Iisalmi , Speedkit is Made in Germany , Sinaloa , Arkalochori , Badalona , Pekalongan , Speedkit is Made in Germany , Katalonien , Megalopoli , Kemalpaşa , Åndalsnes , Speedkit is Made in Germany , Stralsund , Boralth , Visaltia , El Alto , Speedkit is Made in Germany , Giraltovce , Nowalukomal , Nowalukoml , Andalusien , Speedkit is Made in Germany , Samalut , Agualva-Cacém , Offaly , Antalya , Speedkit is Made in Germany , Hanam , Batam , Toyama , Kahama , Speedkit is Made in Germany , Sajama , Perama , Panamá , Sayama , Speedkit is Made in Germany , Panamá Oeste , Panama-Stadt , Panama-City , Saramacca , Speedkit is Made in Germany , Maramag , Hanamaki , Schamal Darfur , Schamal Kurdufan, Speedkit is Made in Germany , Dalaman , Karaman , Salamanca , Miramar , Speedkit is Made in Germany , Catamarca , Calamarca , Andamarca , Cajamarca , Speedkit is Made in Germany , Kalamaria , Paramaribo , Ixiamas , Arsamas , Speedkit is Made in Germany , Palamas , Kalamata , Hamamatsu , Takamatsu , Speedkit is Made in Germany , Calamba City , Makambako , Cayambe , Malambo , Speedkit is Made in Germany , Oldambt , Durame , Moçâmedes , Kakamega , Speedkit is Made in Germany , Kakamega Countys, Kitami , Kakamigahara , Sagamihara , Speedkit is Made in Germany , Salamis , Salamina , Misamis Occidental, Teramo , Speedkit is Made in Germany , Bayamo , Paramonga , Metamorfosi , Matamoros , Speedkit is Made in Germany , Sogamoso , Keramoti , Kumamoto , Desamparados , Speedkit is Made in Germany , Cikampek , Freamunde , Altamura , Maramureș , Speedkit is Made in Germany , Karamürsel , Durán , Vågan , Mizan , Speedkit is Made in Germany , Kasan , Aswan , Medan , Field , Speedkit is Made in Germany , Jinan , Navan , Wigan , Masan , Speedkit is Made in Germany , Tumán , Ulsan , Wuhan , Hunan , Speedkit is Made in Germany , ហាណាម, Henan , Kaman , Keşan , Speedkit is Made in Germany , Kršan , Busan , Taman , Kolan , Speedkit is Made in Germany , Kozan , Cobán , Coban , Lu’an , Speedkit is Made in Germany , Kazan , Baran , Xi’an , Pićan , Speedkit is Made in Germany , Ansan , Iksan , Aklan , Gapan City , Speedkit is Made in Germany , Biñan City , Taman Greenwood, Ocean Grove – Point Lonsdale, Fažana , Speedkit is Made in Germany , Kuwana , Tirana , Paraná , Camaná , Speedkit is Made in Germany , Ražanac , Astanajapura , រតនគិរី។, Ratanakiri , Speedkit is Made in Germany , Parañaque City, Casanare , Lucanas , Höganäs , Speedkit is Made in Germany , Yamanashi , Humanata , Cabanatuan City, Caranavi , Speedkit is Made in Germany , Baranawitschy , Cumaná (Sucre), Pekanbaru , Cihanbeyli , Speedkit is Made in Germany , Istanbul , Sapanca , Bulancak , Urganch (Urgentsch), Speedkit is Made in Germany , Comanche , Osmancık , Almancil , Kovancılar , Speedkit is Made in Germany , Besançon , Ajaccio , Ørland , Strand , Speedkit is Made in Germany , Upland , Island Garden City of Samal, Miranda , Saranda , Speedkit is Made in Germany , Agnanda , Arganda del Rey, Miranda do Douro, Samandağ , Speedkit is Made in Germany , Mirandela , Schandi , Orlando , Valandovo , Speedkit is Made in Germany , Islands , Sarandsch , Catanduanes , Lišane Ostrovičke, Speedkit is Made in Germany , Koganei , Osmaneli , Leganés , Batanes , Speedkit is Made in Germany , Comănești , Paranesti , Căzănești , Urdaneta City , Speedkit is Made in Germany , Zudáñez , Padang , Serang , Penang , Speedkit is Made in Germany , Hegang , Subang , Deyang , Malang , Speedkit is Made in Germany , Rawang , Arjang , Fuyang , Goyang , Speedkit is Made in Germany , Batang , Lawang , Kluang , Kupang , Speedkit is Made in Germany , Kemang , Pahang , Parang , Yiyang , Speedkit is Made in Germany , Talang , Anyang , Uiwang , Pohang , Speedkit is Made in Germany , Ampang Jaya , Subang Jaya , ឈៀ​ង​ម៉ៃ, Chiang Mai , Speedkit is Made in Germany , Padang Pariaman, ឈៀងរ៉ៃ, Chiang Rai , Padang Sidempuan, Speedkit is Made in Germany , Karang Tengah , Bomang'ombe (Hai), Kajang-Sungai Chua, Namangan , Speedkit is Made in Germany , Sawangan , Samangan , Sarangani , Carangas , Speedkit is Made in Germany , Batangas , Batangas City , Orhangazi , Aubange , Speedkit is Made in Germany , Polangen , Palanga , Erlangen , Levanger , Speedkit is Made in Germany , Palangka Raya , Shuangliu , Strangnas , Durango , Speedkit is Made in Germany , Lubango , Binangonan , Selangor , Gafanha da Nazaré, Speedkit is Made in Germany , Maranhão , Damanhur , Kozani , Kočani , Speedkit is Made in Germany , Kocani , Ergani , Andania , Goiânia , Speedkit is Made in Germany , Catania , Aroania , Rovaniemi , Bulanık , Speedkit is Made in Germany , Kawanishi , Meganisi , Sabanitas , Osmaniye , Speedkit is Made in Germany , Trpanj , Županja , Vrbanja , Žakanje , Speedkit is Made in Germany , Malanje , Kamanje , Mudanjiang , Levanjska varoš, Speedkit is Made in Germany , Kabankalan City, Kasanlak , Havanna , Savannah , Speedkit is Made in Germany , Savannakhet , សុវណ្ណខេត, Johannesburg , City of Johannesburg, Speedkit is Made in Germany , Johannsbüchel , Nagano , Suzano , Hadano , Speedkit is Made in Germany , Lugano , Marano di Napoli, Marañón , Emmanouil Pappas, Speedkit is Made in Germany , ក្រុងព្រះសីហនុ។, Sihanoukville , Vilanova i la Geltrú, Dežanovac , Speedkit is Made in Germany , Dekanovec , Kumanovo , Uljanowsk , Taganrog , Speedkit is Made in Germany , Bodanrücke , Arkansas , Karansebesch , Doğanşehir , Speedkit is Made in Germany , Viranşehir , Ma’anshan , Romanshorn , Oceanside , Speedkit is Made in Germany , Brjansk , Luhansk , Saransk , Dinant , Speedkit is Made in Germany , Galanta , Atlanta , Kelantan , Abrantes , Speedkit is Made in Germany , Falanthos , Atlántico , Tocantins , Taranto , Speedkit is Made in Germany , Pamanukan , Shaanxi , Albany , Turany , Speedkit is Made in Germany , Mudanya , Baranya , Namanyere , Ummanz , Speedkit is Made in Germany , Bonanza , M'banza-Kongo , Catanzaro , Matanzas , Speedkit is Made in Germany , Betanzos , Olhão , Ticao , Rugao , Speedkit is Made in Germany , Davao , Yuyao , Lubao , Danao City , Speedkit is Made in Germany , Davao City , Ligao City , Davao del Norte, Lanao del Norte, Speedkit is Made in Germany , Lanao del Sur , Davao del Sur , Davao Occidental, Davao Oriental , Speedkit is Made in Germany , Davao Region , Nagaoka , Takaoka , Panaon , Speedkit is Made in Germany , Jalapa , Zacapa , Lucapa , Mtwapa , Speedkit is Made in Germany , Petapa , Xalapa , Macapá , Tarapacá , Speedkit is Made in Germany , Mecapaca , Ixtapaluca , Uruapan , Calapan City , Speedkit is Made in Germany , Ketapang , Skrapar , Caraparí , Chiapas , Speedkit is Made in Germany , Aucapata , Cocapata , Kidapawan City , Budapest , Speedkit is Made in Germany , Ierapetra , Carapicuíba , Karapınar , Nawapolazak , Speedkit is Made in Germany , Nawapolazk , Tarapoto , Genappe , ការធ្វើផែនទីឡើងវិញ, Speedkit is Made in Germany , Remapping , Jayapura , Tiraque , Zipaquirá , Speedkit is Made in Germany , Debar , debar , Hamar , Vrsar , Speedkit is Made in Germany , Cañar , Samar , Kunar , Tomar , Speedkit is Made in Germany , Çınar , Cesar , Harar , Zadar , Speedkit is Made in Germany , Lopar , Zudar , Bakar , Čabar , Speedkit is Made in Germany , Pilar , Kökar , កសិកម្ម, Agrar , Speedkit is Made in Germany , Agriculture , Dinar , Pazar , Pinar del Río , Speedkit is Made in Germany , ឧត្តរមានជ័យ។, Oddar Meancheay, ច្បារមន។, Chbar Mon , Speedkit is Made in Germany , Cedar Rapids , Masar-e Scharif, Mtwara , Himara , Speedkit is Made in Germany , Megara , Talara , Mihara , Escara , Speedkit is Made in Germany , Novara , Pucará , Atbara , Arfara , Speedkit is Made in Germany , Samara , Ankara , Câmara de Lobos, Mazara del Vallo, Speedkit is Made in Germany , Uttaradit , អ៊ូតារ៉ាឌីត, Aymaraes , Angaraes , Speedkit is Made in Germany , Sukaraja , Balaraja , Risaralda , Mataram , Speedkit is Made in Germany , Bucaramanga , Kisaran , Ungaran , Haparanda , Speedkit is Made in Germany , Cikarang , Semarang , Pucarani , Comarapa , Speedkit is Made in Germany , Tumarapi , Fogarasch , Călărași , Ciparay , Speedkit is Made in Germany , Aksaray , Kisarazu , Takarazuka , Amhara (Awi/Dangila), Speedkit is Made in Germany , Amhara (Bahir Dar Special Zone), Amhara (Debub Gondar), Amhara (Debub Wollo), Amhara (Misraq Gojjam), Speedkit is Made in Germany , Amhara (Mirab Gojjam), Amhara (Misraq Gojjam/Hulet Ej Enese), Amhara (Semien Wollo), Amhara (Semien Gondar), Speedkit is Made in Germany , Amhara (Semien Wollo/Kobo), Amhara (Semiem Shewa), Diyarbakır , Pınarbaşı , Speedkit is Made in Germany , Segarcea , Çınarcık , Pazarcık , Oxnard , Speedkit is Made in Germany , Vlaardingen , Eduardo Avaroa , Pasardschik , Pazardzhik , Speedkit is Made in Germany , Sumaré , Jacareí , La Arena , Linares , Speedkit is Made in Germany , Bukarest , Nazareth , Lazarevac , Požarevac , Speedkit is Made in Germany , Nagareyama , Petare (Sucre), Camargo , Pınarhisar , Speedkit is Made in Germany , Mayarí , Fanari , Răcari , Kesariani , Speedkit is Made in Germany , Samarina , Samarinda , Camarines Norte, Camarines Sur , Speedkit is Made in Germany , Rosario , Ontario , Ungarisch Hradisch, al-Arisch , Speedkit is Made in Germany , Kanarische Inseln, Nayarit , Kalarites , Matariyya , Speedkit is Made in Germany , Newark , Pasarkemis , Pătârlagele , Vorarlberg , Speedkit is Made in Germany , Dalarna , Encarnación , Acharnes , Comarnic , Speedkit is Made in Germany , Tovarnik , Locarno , Scharnowitz , Pesaro , Speedkit is Made in Germany , Mataró , Mimaro , Potaro-Siparuni, Komárom-Esztergom, Speedkit is Made in Germany , Mimaropa , Pylaros , Nagarote , Pisarovina , Speedkit is Made in Germany , Kolárovo , Efkarpia , Samarqand (Samarkand), Samarqand , Speedkit is Made in Germany , Patarrá , Navarra , Dsjarschynsk , Oskarshamn , Speedkit is Made in Germany , Angarsk , Makarska , Hobart , Jakarta , Speedkit is Made in Germany , Isparta , Aliartos , Aliartos-Thespies, Cisarua , Speedkit is Made in Germany , Mabaruma , Algarve , Clearwater , Sakarya , Speedkit is Made in Germany , Malaryta , Tomarza , Pilar (GBA*) , Canas , Speedkit is Made in Germany , Tavas , Sivas , Elvas , Mijas , Speedkit is Made in Germany , Minas , Texas , Goiás , Lovas , Speedkit is Made in Germany , Boras , Rivas , Vrbas , Gevaş , Speedkit is Made in Germany , Vacas , Çamaş , Payas , Lamas , Speedkit is Made in Germany , Cañas , Milas , Elfas , Tomas Barrón , Speedkit is Made in Germany , Roxas City , Lomas de Solymar a, Lomas de Zamora (GBA), Bocas del Toro , Speedkit is Made in Germany , Rigas Fereos , Tomás Frías , Minas Gerais , Águas Lindas de Goiás, Speedkit is Made in Germany , Caraș-Severin , Rivas-Vaciamadrid, Takasaki , Nagasaki , Speedkit is Made in Germany , Kawasaki , Elbasan , Horasan , Schäßburg , Speedkit is Made in Germany , Straßburg (Strasbourg), Ivry-sur-Seine , Aguascalientes , Ludasch , Speedkit is Made in Germany , Kalasch , Rekasch , Mikaschewitschy, Balaschicha , Speedkit is Made in Germany , Straschke , Tabasco , Velasco Ibarra , Gerasdorf bei Wien, Speedkit is Made in Germany , Sarasen , Zarasai , Orlasenke , Mărășești , Speedkit is Made in Germany , Nynashamn , Higashihiroshima, Kurashiki , Higashikurume , Speedkit is Made in Germany , Higashimurayama, Narashino , Musashino , Higashiōmi , Speedkit is Made in Germany , Higashiōsaka , Bekasi , កាឡាស៊ីន, Kalasin , Speedkit is Made in Germany , Domašinec , Berasino , Malasiqui , Jyväskylä1 , Speedkit is Made in Germany , Pacasmayo , Covasna , Kovasna , Agiasos , Speedkit is Made in Germany , Hawassa , Makassar , Strassburg am Mieresch, Strasshof an der Nordbahn, Speedkit is Made in Germany , Harast , Oblast Charkiw , Kharkiv Oblast , Oblast Cherson , Speedkit is Made in Germany , Kherson Oblast , Oblast Chmelnyzkyj, Khmelnytskyi Oblast, Oblast Dnipropetrowsk, Speedkit is Made in Germany , Dnipropetrovsk Oblast, Oblast Donezk , Donetsk Oblast , Oblast Iwano-Frankiwsk, Speedkit is Made in Germany , Ivano-Frankivsk Oblast, Oblast Kiew , Kyiv Oblast , Oblast Kirowohrad, Speedkit is Made in Germany , Kirovohrad Oblast, Oblast Luhansk , Luhansk region , Oblast Lwiw , Speedkit is Made in Germany , Lviv Oblast , Oblast Mykolajiw, Mykolayiv Oblast, Oblast Odessa , Speedkit is Made in Germany , Odessa Oblast , Oblast Poltawa , Poltava Oblast , Oblast Riwne , Speedkit is Made in Germany , Rivne Region , Oblast Saporischschja, Zaporizhia Oblast, Oblast Schytomyr, Speedkit is Made in Germany , Zhytomyr Oblast, Oblast Sumy , Sumy Oblast , Oblast Ternopil, Speedkit is Made in Germany , Ternopil Oblast, Oblast Transkarpatien, Zakarpattia Oblast, Oblast Tschernihiw, Speedkit is Made in Germany , Chernihiv Oblast, Oblast Tscherkassy, Cherkasy Oblast, Oblast Tscherniwzi, Speedkit is Made in Germany , Chernivtsi Oblast, Oblast Winnyzja, Vinnytsia Oblast, Oblast Wolyn , Speedkit is Made in Germany , Volyn Region , Aybastı , Sebastián Pagador, Sewastopol , Speedkit is Made in Germany , Karasu , La Asunta , Berasze , Tomaszów Mazowiecki, Speedkit is Made in Germany , Halásztelek , Berat , Herat , Tokat , Speedkit is Made in Germany , Bayat , Qalat , Punat , Ahlat , Speedkit is Made in Germany , អាំណាត ចំរើន, Amnat Charoen , Staat Freiburg , ស៊ូរ៉ាត់ថានី, Speedkit is Made in Germany , Surat Thani , Punata , Sovata , Sakata , Speedkit is Made in Germany , Tarata , Akrata , Sorata , Tolata , Speedkit is Made in Germany , Kanata , Ongata Rongai , Cajatambo , Sepatan , Speedkit is Made in Germany , Yucatán , Yucatan , Pematang Siantar, Camataqui , Speedkit is Made in Germany , Facatativá , Zacatecas , Mazatenango , Masatepe , Speedkit is Made in Germany , Sacatepéquez , Greater London , Greater Sudbury, Jekaterinburg , Speedkit is Made in Germany , Soratfeld , ណារ៉ាធីវ៉ាត់, Narathiwat , Marathokambos , Speedkit is Made in Germany , Marathon , Marathonas , Skiathos , Livathos , Speedkit is Made in Germany , Babati , Urlați , Tobatí , Galați , Speedkit is Made in Germany , Makati City , Egnatia , Salatiga , Mazatlán , Speedkit is Made in Germany , Mazatlan , Polatlı , Muratlı , Doxato , Speedkit is Made in Germany , Yamato , Misato , Ambato , Saratow , Speedkit is Made in Germany , Mohatsch , Mukatschewo , Rahatschou , Galatsi , Speedkit is Made in Germany , Keratsini-Drapetsona, Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostajnica, Kusatsu , Speedkit is Made in Germany , Karatsu , Komatsu , Hiratsuka , Takatsuki , Speedkit is Made in Germany , Ostattika , Malatya , Galatz , Malatzka , Speedkit is Made in Germany , Hanau , Tawau , Ufgau , Orlau , Speedkit is Made in Germany , Janau , Jonava , Bacău , Macau , Speedkit is Made in Germany , Erlau , Buzău , Hegau , Eikau , Speedkit is Made in Germany , Yotaú , Mulau , Moletai , Aarau , Speedkit is Made in Germany , Illau , Tanauan City , Straubing , Bocaue , Speedkit is Made in Germany , Hanauer Land , Donaueschingen , Friaul-Julisch Venetien, Schaulen , Speedkit is Made in Germany , Siauliai , Tamaulipas , Hérault , Schaumburger Wald, Speedkit is Made in Germany , Donaumoos , Donauniederung , Donauries , Manaus , Speedkit is Made in Germany , Piräus , Pireas , Strausberg , Radautz , Speedkit is Made in Germany , Donauwörth , Simav , Trnava , Kerava , Speedkit is Made in Germany , Tomave , Modave , Caravelí , Sacavém , Speedkit is Made in Germany , Benavente , Talavera , Talavera de la Reina, Manavgat , Speedkit is Made in Germany , Catavi , Arhavi , Ingavi , Katavi , Speedkit is Made in Germany , Čađavica , Konavle , Ílhavo , Kalavryta , Speedkit is Made in Germany , Zasavska , Trnavský kraj , Nunavut , Kagawa , Speedkit is Made in Germany , Oshawa , Ottawa , Sarawak , Belawan , Speedkit is Made in Germany , Palawan , Bayawan City , Karawang , Salawat , Speedkit is Made in Germany , Manawatu-Wanganui, Ottawa – Gatineau, Marawi City , Kujawien-Pommern, Speedkit is Made in Germany , Arjawinangun , Armawir , Azuay , Saray , Speedkit is Made in Germany , Panay , Islay , Hatay , Tanay , Speedkit is Made in Germany , Albay , Ziway , Akçay , Habay , Speedkit is Made in Germany , Sagay City , Silay City , Pasay City , Sabaya , Speedkit is Made in Germany , Fukaya , Celaya , Masaya , Sicaya , Speedkit is Made in Germany , Wakayama , Cagayan , Popayán , Cauayan City , Speedkit is Made in Germany , Cagayan de Oro City, Cagayan Valley , Selayang Baru , Visayas , Speedkit is Made in Germany , Malaybalay City, Nusaybin , Onhaye , Lafayette , Speedkit is Made in Germany , Sarayköy , Raqaypampa , Burayu , Bicaz , Speedkit is Made in Germany , Banaz , Pataz , Breaza , Polazak , Speedkit is Made in Germany , Miyazaki , Berazategui (GBA), Kanazawa , Varaždin , Speedkit is Made in Germany , Varaždinske toplice, Malazgirt , Akyazı , Zagazig , Speedkit is Made in Germany , Polazk , Boğazlıyan , Xorazm , Durazno , Speedkit is Made in Germany , Carazo , Legazpi City , Numazu , Lima (Callao) , Speedkit is Made in Germany , Xiva (Chiwa) , Worb , Raab , Horb am Neckar , Speedkit is Made in Germany , Tumba , Chiba , Borba , Asaba , Speedkit is Made in Germany , Pemba Kaskazini, Alaba Kulito , Pemba Kusini , Podbablje , Speedkit is Made in Germany , Ayabaca , Korbach , Lambach , Gilbach , Speedkit is Made in Germany , Laibach , Mosbach , Ansbach , Limbach-Oberfrohna, Speedkit is Made in Germany , Holbaek , al-Bahr al-ahmar, Bilbais , Roubaix , Speedkit is Made in Germany , Pantin , Drøbak , Nambak , Izabal , Speedkit is Made in Germany , Pombal , Quibala , Zambales , Torbalı , Speedkit is Made in Germany , Catbalogan City, Alabama , Riobamba , Urubamba , Speedkit is Made in Germany , Acobamba , Ljuban , Marbán , Barban , Speedkit is Made in Germany , La Banda (SDE), Lembang , Jombang , Burbank , Speedkit is Made in Germany , Bilbao , Lumbarda , Lombardei , Lambaré , Speedkit is Made in Germany , Imabari , Chabarowsk , Mombasa , Mombasa County , Speedkit is Made in Germany , Maebashi , Gölbaşı , Shibata , Masbate , Speedkit is Made in Germany , Taubaté , Werbau , Perbaungan , Sumbawanga , Speedkit is Made in Germany , Baybay City , Combaya , Lambayeque , Calbayog City , Speedkit is Made in Germany , Glabbeek , Grobbendonk , Quibdó , Sumbe , Speedkit is Made in Germany , Quebec , Québec , Einbeck , Lübbecke , Speedkit is Made in Germany , Flobecq , Lubbeek , Dilbeek , Lebbeke , Speedkit is Made in Germany , Jabbeke , Ribbeker Heide , Gambela , Isabela , Speedkit is Made in Germany , Isabela City , Gambela (Agnewak Zone), La Bélgica , Marbella , Speedkit is Made in Germany , Leoben , Karben , Sieben Berge , Siebendörfer , Speedkit is Made in Germany , Siebengebirge , Siebenlinden , Derbent , Jember , Speedkit is Made in Germany , Sumber , Bamber Bridge , Žumberak , Wegberg , Speedkit is Made in Germany , Norberg , Varberg , Ramberg , Bamberg , Speedkit is Made in Germany , Haßberge , Tubbergen , Taubergrund , Cumbernauld , Speedkit is Made in Germany , Lieberoser Hochfläche, Canberra (ACT) – Queanbeyan, Canberra – Queanbeyan, Halberstadt , Speedkit is Made in Germany , Velbert , Gilbert , Jouberton , Ljuberzy , Speedkit is Made in Germany , Lobbes , Tumbes , Brebes , Merbes-le-Château, Speedkit is Made in Germany , Kalbescher Werder, Ljubešćica , Odobești , Berbești , Speedkit is Made in Germany , Bumbești-Jiu , Herbeumont , Grabfeld , Jambi , Speedkit is Made in Germany , Gimbi , ក្រប៊ី, Krabi , Tembi , Speedkit is Made in Germany , Denbi Dollo , Chibia , Orebić , Urubichá , Speedkit is Made in Germany , Stubičke toplice, Morbihan , Tembilahan , Tagbilaran , Speedkit is Made in Germany , De Bilt , Harbin , Kurbin , Hlebine , Speedkit is Made in Germany , Trebischau , Jurbise , Pribislavec , Grubišno Polje, Speedkit is Made in Germany , Probištip , Trebitsch , Colbitz-Letzlinger Heide, Harbiye , Speedkit is Made in Germany , Puebla , Comblain-au-Pont, Le Blanc-Mesnil, Cherbourg-en-Cotentin, Speedkit is Made in Germany , Knoblauchsland , Bamble , Vráble , Ecublens , Speedkit is Made in Germany , Waiblingen , Pueblo , Pueblo Nuevo Tiquisate, Romblon , Speedkit is Made in Germany , Gembloux , Leibnitz , Stubnitz , Dubbo , Speedkit is Made in Germany , Urubó , Sjöbo , Zamboanga City , Zamboanga del Sur, Speedkit is Made in Germany , Zamboanga Peninsula, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, Lubbock , Speedkit is Made in Germany , Gäuboden , Tambogrande , Südböhmen , Hlybokaje , Speedkit is Made in Germany , Jambol , Yambol , Kombolcha , Szabolcs-Szatmár-Bereg, Speedkit is Made in Germany , Probolinggo , Valbom , Thabong , Narbonne , Speedkit is Made in Germany , Perpignan , Tambopata , Sombor , Itaboraí , Speedkit is Made in Germany , Aalborg , Faaborg-Midtfyn, Herborn , Gisborne – Macedon, Speedkit is Made in Germany , Samborondón , Lesbos , Limbourg , Melbourne , Speedkit is Made in Germany , Dâmbovița , Tambow , Dumbowa , Ecoboxtuning , Speedkit is Made in Germany , Pribram , Neubrandenburg , Südbrandenburgische Platten und Niederungen, ការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់, Speedkit is Made in Germany , Verbrauchsreduzierung, Consumption reduction, Sombreffe , Ludbreg , Speedkit is Made in Germany , Sambreville , Cambridge , Cambridge/Milton, Jaßbring , Speedkit is Made in Germany , Škabrnja , Orebro , Podbrodschen , Pabradė , Speedkit is Made in Germany , Stabroek , Pembroke Pines , Dombrowa , Delbrück , Speedkit is Made in Germany , Delbrücker Land, La Bruyère , Doubs , Garbsen , Speedkit is Made in Germany , Gribskov , Zerbst/Anhalt , Probstei , Ijebu-Ode , Speedkit is Made in Germany , al-Buhaira , Cambulo , Prabumulih , Tambun , Speedkit is Made in Germany , Itabuna , Tribunj , Warburg , Tilburg , Speedkit is Made in Germany , Limburg , Marburg , Hamburg , Homburg , Speedkit is Made in Germany , Domburg , Bedburg , Neuburg an der Donau, Limburg an der Lahn, Speedkit is Made in Germany , Rehburger Berge, Homburger Ländchen, Hohburger Heide, Neuburger Wald , Speedkit is Made in Germany , Limburger Becken, Bitburger Land , Harburger Berge, Warburger Börde, Speedkit is Made in Germany , Bayburt , Bunbury , Sudbury , Dombusch , Speedkit is Made in Germany , Chubut , Durbuy , Horby , Ñemby , Speedkit is Made in Germany , Corby , Derby , Aneby , Rugby , Speedkit is Made in Germany , Visby , Mörbylånga , Trabzon , Naic , Speedkit is Made in Germany , Genç , Ilıca , Nazca , Llica , Speedkit is Made in Germany , Pušća , Korça , Palca , Calca , Speedkit is Made in Germany , Datça , Nasca , Lorca , Lucca , Speedkit is Made in Germany , Selca , Alaca , Ianca , Cauca , Speedkit is Made in Germany , Borča , Arica y Parinacota, Otočac , Gračac , Speedkit is Made in Germany , Cercado , Rancaekek , Chicago , Caucaia , Speedkit is Made in Germany , Cascais , El Cajon , Aracaju , Moncalieri , Speedkit is Made in Germany , Naucalpan de Juárez, Naucalpan De Juarez, Alaçam , Atacama , Speedkit is Made in Germany , Tulcán , Vulcan , Volcán , Julcán , Speedkit is Made in Germany , Marčana , Pașcani , Uricani , Okučani , Speedkit is Made in Germany , Končanica , Alicante , Maicao , Colcapirhua , Speedkit is Made in Germany , Carcar City , Páucar del Sara Sara, Pescara , Guacara , Speedkit is Made in Germany , Ypacaraí , Huacaraje , Be careful , Huacareta , Speedkit is Made in Germany , Saucarí , Chacarilla , Chacarita , El Carmen Rivero Tórrez, Speedkit is Made in Germany , El Carmen , Paucartambo , Vilcas Huamán , Lancaster , Speedkit is Made in Germany , Doncaster , Newcastle upon Tyne, Newcastle-under-Lyme, Newcastle – Maitland, Speedkit is Made in Germany , Alaçatı , Araçatuba , Vașcău , Meycauayan City, Speedkit is Made in Germany , Cascavel , Padcaya , Huacaya , Huacaybamba , Speedkit is Made in Germany , Tunçbilek , Isaccea , Antibes , Fraccionamiento Camino Maldonado, Speedkit is Made in Germany , Düzce , Užice , Bahçe , Lecce , Speedkit is Made in Germany , Ploče , Trece Martires City, Alice Springs , Grâce-Hollogne, Speedkit is Made in Germany , Salcea , Tulcea , Vâlcea , Mercedes , Speedkit is Made in Germany , Donceel , Bisceglie , Hercegovac , Sincelejo , Speedkit is Made in Germany , Tunceli , Sarcelles , Champigny-sur-Marne, Barcelona , Speedkit is Made in Germany , Barcelona (Bolívar/Símon Bolívar), Barcelos , Turceni , Mošćenička draga, Speedkit is Made in Germany , Lincent , Piacenza , Concepción , Concepcion , Speedkit is Made in Germany , Concepción (Peru), Conceptión , Vinces , Leicester , Speedkit is Made in Germany , Worcester , Bălcești , Placetas , Aniceto Arce , Speedkit is Made in Germany , Delčevo , Delcevo , Pehčevo , Pančevo , Speedkit is Made in Germany , Risch , Balch , Bösch , Aesch , Speedkit is Made in Germany , Übach-Palenberg, Soacha , Orscha , Viacha , Speedkit is Made in Germany , Atocha , Colcha „K“ , រាជបុរី, Ratchaburi , Speedkit is Made in Germany , Huachacalla , Funchal , Kanchanaburi , កានចាន់បុរី, Speedkit is Made in Germany , Nanchang , Stachanow , Chachapoyas , Yunchará , Speedkit is Made in Germany , al-Chartum Bahri, al-Chartum , Ckochas , Moschato , Speedkit is Made in Germany , Moschato-Tavros, Kaschau , Wischau , La Chaux-de-Fonds, Speedkit is Made in Germany , Ljachawitschy , Münchberger Hochfläche, Fischdorf, Pischk, Buschdörfer , Speedkit is Made in Germany , Kirchdrauf , Zauche , Manche , Binche , Speedkit is Made in Germany , Wische , Marche-en-Famenne, Koschedary , Kaisiadorys , Speedkit is Made in Germany , Meschede , Enschede , Moscheiken , Mazeikiai , Speedkit is Made in Germany , Heuchelberg , Berchem-Sainte-Agathe, Wijchen , München , Speedkit is Made in Germany , Frechen , Teschen , Reichenbach im Vogtland, Reichenberg , Speedkit is Made in Germany , Wlachendorf , Kitchener , Münchener Ebene, Yancheng , Speedkit is Made in Germany , Zhucheng , Haicheng , Zoucheng , Mönchengladbach, Speedkit is Made in Germany , Münchenstein , Suncheon , Gimcheon , Bouches-du-Rhône, Speedkit is Made in Germany , Manchester , Colchester , Sánchez Carrión, Aischgrund , Speedkit is Made in Germany , Mönchgut , Forchheim , Kirchheim unter Teck, Carchi , Speedkit is Made in Germany , Chichigalpa , Marchin , ប្រាចិនបុរី, Prachinburi , Speedkit is Made in Germany , Köschinger Forst, Atschinsk , ECUChiptuning , Ecochiptuning , Speedkit is Made in Germany , Canchis , ភីឈិត, Phichit , Reschitza , Speedkit is Made in Germany , Tsuchiura , Kuschk , Laschkar Gah , Joschkar-Ola , Speedkit is Made in Germany , Taschkent , Puschkino , Bruchköbel , Mischkolz , Speedkit is Made in Germany , Fischland , Leichlingen , Nischnekamsk , Nischnewartowsk, Speedkit is Made in Germany , Nischni Nowgorod, Nischni Tagil , Juschno-Sachalinsk, Huacho , Speedkit is Made in Germany , Rancho Cucamonga, ឆាឈាងសៅ, Chachoengsao , Bischoflack , Speedkit is Made in Germany , Bischofshofen , Andchoi , Nanchong , El Choro , Speedkit is Made in Germany , La Chorrera , Boechout , Orschowa , Orechowo-Sujewo, Speedkit is Made in Germany , El Chroub , Bruchsal , Reichswald , Brecht , Speedkit is Made in Germany , Haacht , Brechte , Merchtem , Leuchtenburg , Speedkit is Made in Germany , Drechterland , Berchtesgadener Land, Berchtesgadener Alpen, Arachthos , Speedkit is Made in Germany , Flechtinger Höhenzug, Perchtoldsdorf , Marchtrenk , Stichtse Vecht , Speedkit is Made in Germany , Yinchuan , ប្រាជ្ញ គីរី ខាន់, Prachuap Khiri Khan, Bacchus Marsh , Speedkit is Made in Germany , Kischütz-Neustadt, Kirchweihtal , Clichy , Boulogne-Billancourt, Speedkit is Made in Germany , Nischyn , Murcia , García , Farciennes , Speedkit is Made in Germany , Garčin , Sračinec , Salcininkai , Cincinnati , Speedkit is Made in Germany , Gračišće , Narciso Campero, Panciu , Criciúma , Speedkit is Made in Germany , Freck , Bruck an der Mur, Borçka , Zwickau , Speedkit is Made in Germany , Quickborn , Blackburn , Bracke , Frickenhofer Höhe, Speedkit is Made in Germany , Stockerau , Krickerhau , Stockholm , Blockland , Speedkit is Made in Germany , Bracknell , Blackpool , Stockport , Stockton , Speedkit is Made in Germany , Stockton-on-Tees, Chiclana de la Frontera, Chiclayo , Macclesfield , Speedkit is Made in Germany , Monclova , Vaucluse , Cusco , Turco , Speedkit is Made in Germany , Anaco , Pisco , Porco , Boaco , Speedkit is Made in Germany , Chocó , Pasco , Chaco , Mixco , Speedkit is Made in Germany , Marco de Canaveses, Manco Kapac , Potcoava , Băicoi , Speedkit is Made in Germany , El Collao , Lincoln , Chicomba , Falcón , Speedkit is Made in Germany , La Concepción , Wisconsin , La Convención , Concord , Speedkit is Made in Germany , Concordia , Runcorn , Ilocos , Ilocos Norte , Speedkit is Made in Germany , Ilocos Sur , Walcourt , Chicoutimi – Jonquière, Vancouver , Speedkit is Made in Germany , Discovery Bay , Podcrkavlje , Soccsksargen , Sancti Spíritus, Speedkit is Made in Germany , Moncton , Clacton-on-Sea , Ayacucho , Chucuito , Speedkit is Made in Germany , Selçuk , Gölcük , Korčula , Çaycuma , Speedkit is Made in Germany , Cancún , Cancun , Caacupé , Percut Sei Tuan, Speedkit is Made in Germany , Lancy , Nancy , Këlcyra , Hard , Speedkit is Made in Germany , Gard , Gedd , Lund , Grove , Speedkit is Made in Germany , Ried , Sund , Arad , Nord , Speedkit is Made in Germany , Gold Coast – Tweed Heads, Land Hadeln , Ried im Innkreis, Land Kehdingen , Speedkit is Made in Germany , Land Lebus , Brod Moravice , Land Ruppin , Land Schollene , Speedkit is Made in Germany , Land Würden , Land Wursten , Nord-Aurdal , Brod-Posavina , Speedkit is Made in Germany , Nord-Sulawesi , North Sulawesi , Nord-Sumatra , North Sumatra , Speedkit is Made in Germany , Darda , Saida , Gouda , Blida , Speedkit is Made in Germany , Ilida , Kunda , Sauda , Sanda , Speedkit is Made in Germany , Fulda , Ganda , Handa , Breda , Speedkit is Made in Germany , Ikeda , Banda Aceh , Lunda Norte , Lunda Sul , Speedkit is Made in Germany , Rheda-Wiedenbrück, Candaba , Asadabad , Tondabayashi , Speedkit is Made in Germany , Bundaberg , Gradac , Ciudad Apodaca , Ciudad Benito Juárez, Speedkit is Made in Germany , Ciudad Benito Juarez, Ciudad Bolívar (Heres), Ciudad Darío , Ciudad de la Costa a, Speedkit is Made in Germany , Ciudad del Plata, Ciudad del Este, Ciudad General Escobedo, Ciudad Guayana (Caroní), Speedkit is Made in Germany , Ciudad Juárez , Ciudad Juarez , Ciudad López Mateos, Ciudad Lopez Mateos, Speedkit is Made in Germany , Ciudad Madero , Ciudad Obregón, Ciudad Obregon , Ciudad Real , Speedkit is Made in Germany , Ciudad Santa Catarina, Ciudad Sandino , Ciudad Victoria, City Of Victoria, Speedkit is Made in Germany , Ciudad Vieja , Nurdağı , Mukdahan , កំពត , Speedkit is Made in Germany , Kandahar , Sendai , Nandaime , Sandakan , Speedkit is Made in Germany , Verdal , Mandal , Egedal , Skidal , Speedkit is Made in Germany , កណ្តាល។, Kandal , Leudal , Altdala , Speedkit is Made in Germany , Svedala , Guadalajara , Hordaland , Älvdalen , Speedkit is Made in Germany , Magdalena , Dundalk , Guadalupe , Mandaluyong City, Speedkit is Made in Germany , Mandamados , ad-Damazin , ad-Damir , Ibadan , Speedkit is Made in Germany , Handan , Buldan , Mindanao , Bogdanci , Speedkit is Made in Germany , Syddanmark , Southern , Iardanos , Kandanos-Selino, Speedkit is Made in Germany , Bogdanovci , Sandanski , Nordanstig , Cerdanyola del Vallès, Speedkit is Made in Germany , Fundão , ad-Daqahliyya , Gondar , Vardar , Speedkit is Made in Germany , Bandar Lampung , Bandar Maharani, Bandar Penggaram, Candarave , Speedkit is Made in Germany , Kildare , Țăndărei , Kendari , Sirdaryo , Speedkit is Made in Germany , Caldas , Caldas da Rainha, Vendas Novas , Kerdasa , Speedkit is Made in Germany , Teldau , Lindau , Werdau , Moldau an der Bodwa, Speedkit is Made in Germany , Landau in der Pfalz, Mandaue City , Epidavros , Epidauros , Speedkit is Made in Germany , Feldbach , Gladbeck , Guldborgsund , Nordbrabant , Speedkit is Made in Germany , Sundbyberg , Ländchen Bellin, Ländchen Friesack, Ländchen Glin , Speedkit is Made in Germany , Ländchen Rhinow, Norddeutsches Tiefland, Norddeutsches Altmoränengebiet und Tieflandsbuchten, Norddeutsches Jungmoränengebiet, Speedkit is Made in Germany , Norddjurs , Varde , Niğde , Heide , Speedkit is Made in Germany , Bünde , Telde , Molde , Stade , Speedkit is Made in Germany , Førde , Oelde , Stede Broec , Rhode Island , Speedkit is Made in Germany , Eordea , Aridea , Predeal , Valence , Speedkit is Made in Germany , Magdeburg , Magdeburger Börde, Fredeburger Land, Gradec , Speedkit is Made in Germany , Hradec Králové, Herdecke , Boldecker Land , Waldecker Land , Speedkit is Made in Germany , Piedecuesta , Dundee , Vendée , Sandefjord , Speedkit is Made in Germany , Condega , Pandegelang , Maldegem , Hendek , Speedkit is Made in Germany , Liedekerke , Heydekrug , Silute , Bladel , Speedkit is Made in Germany , Tondela , Candelaria , Heidelberg , Middelburg , Speedkit is Made in Germany , Lendelede , Gardelegen , Middelfart , Sindelfingen , Speedkit is Made in Germany , Pendeli , Kordelio-Evosmos, Middelkerke , Vindeln , Speedkit is Made in Germany , Lordelo , Kondelwald , Diadema , Hardeman , Speedkit is Made in Germany , Valdemarsvik , Wijdemeren , Valdemoro , Norden , Speedkit is Made in Germany , Randen , Halden , Zeiden , Linden , Speedkit is Made in Germany , Minden , Senden , Staden , Leiden , Speedkit is Made in Germany , Hilden , Vreden , Rheden , Verden , Speedkit is Made in Germany , Landen , Menden , In den Berglen , Garden Grove , Speedkit is Made in Germany , Camden Haven , Weiden in der Oberpfalz, Midden-Delfland, Midden-Drenthe , Speedkit is Made in Germany , Midden-Groningen, Cárdenas , Weidenbach , Gladenbacher Bergland, Speedkit is Made in Germany , Hardenberg , Huldenberg , Woudenberg , Wildenburgisches Land, Speedkit is Made in Germany , Hindenburg1 , Waldenburger Berge, Lundenburg , Waldenburg , Speedkit is Made in Germany , Bredene , Goldene Aue , Goldene Mark , Goldene Meile , Speedkit is Made in Germany , Goldener Grund , Verdener Heide , Skudeneshavn , Nordenham , Speedkit is Made in Germany , Maidenhead , Heidenheim an der Brenz, Handeni , Moldenmarkt , Speedkit is Made in Germany , Pordenone , Mladenovac , Fredensborg , Haidenschaft , Speedkit is Made in Germany , Hiddensee , Veldensteiner Forst, Bludenz , Werder , Speedkit is Made in Germany , Filder , Werder , Stader Geest , Mandera , Speedkit is Made in Germany , Mandera County , Nidderau , Niederbarnim , Niederbayerisches Hügelland, Speedkit is Made in Germany , Halderberge , Sønderborg , Landerd , Norderdithmarschen, Speedkit is Made in Germany , Leiderdorp , Uludere , Niedere Alb , Vordere Alb , Speedkit is Made in Germany , Vordere Heide , Vordere Rhön , Niederer Fläming, Vorderer Odenwald, Speedkit is Made in Germany , Menderes , Smederevo , Smederevska Palanka, Nordergosharde , Speedkit is Made in Germany , Niedergrafschaft Bentheim, Fredericia , Fredericton , Frederiks , Speedkit is Made in Germany , Frederiksberg , Frederikshavn , Frederikssund , Niederkassel , Speedkit is Made in Germany , Ridderkerk , Ganderkesee , Norderland , Gelderland , Speedkit is Made in Germany , Sunderland , Niederlausitz , Niederlausitzer Grenzwall, Denderleeuw , Speedkit is Made in Germany , Niedermarkt , Kidderminster , Dendermonde , Geldern , Speedkit is Made in Germany , Sundern , Norderney , Niederoderbruch, Niederösterreich, Speedkit is Made in Germany , Vorderpfalz , Niederrheinisches Tiefland, Niederrrheinisches Tiefland, Randers , Speedkit is Made in Germany , Niedersachsen , Niedersächsisches Bergland, Niedersächsische Börden, Niederschlesien, Speedkit is Made in Germany , Huddersfield , Sondershausen , Henderson , Filderstadt , Speedkit is Made in Germany , Norderstedt , Zundert , Vorderwesterwald, Harderwijk , Speedkit is Made in Germany , Danderyd , Londerzeel , Gördes , Lindes , Speedkit is Made in Germany , Lindesberg , Landes , Hildesheim , Hildesheimer Wald, Speedkit is Made in Germany , Boldești-Scăeni, Tvedestrand , Condesuyos , Emsdetten , Speedkit is Made in Germany , Süddeutsches Gäuland, Süddeutsches Stufenland, Süddeutsches Stufenland mit seinen Randgebirgen und dem Oberrheinischen Tiefland, Rendeux , Speedkit is Made in Germany , Gardez , Bradford , Riedforst , Nordfriesische Inseln, Speedkit is Made in Germany , Nordfriesland , Nordfyn , Bridgeport , Landgericht , Speedkit is Made in Germany , Landgraaf , Windhahn , Nordhausen , Waadhoeke , Speedkit is Made in Germany , Waidhofen an der Ybbs, Nordholland , Nordhorn , Zandhoven , Speedkit is Made in Germany , Veldhoven , Eindhoven , Lindi , Gandia , Speedkit is Made in Germany , Mahdia , Anadia , Sandia , Jundiaí , Speedkit is Made in Germany , Orodiense Castra, Cardiff , Bendigo , Wladikawkas , Speedkit is Made in Germany , Sindiki , Sandıklı , Tandil , Boadilla del Monte, Speedkit is Made in Germany , Cordillera , Wladimir , Mardin , Gradina , Speedkit is Made in Germany , Cundinamarca , Ferdinandovac , Ferdinandsberg , Gundinci , Speedkit is Made in Germany , Tordinci , Baoding , Reading , Kolding , Speedkit is Made in Germany , Vordingborg , Huddinge , Stedingen , Wiedingharde , Speedkit is Made in Germany , Sardinien , Şemdinli , Burdinne , Waddinxveen , Speedkit is Made in Germany , Hardinxveld-Giessendam, Kandıra , Çaldıran , Sındırgı , Speedkit is Made in Germany , Nindirí , Nordirland , Bandırma , Windischfeistritz, Speedkit is Made in Germany , Windischgrätz , Seydişehir , Vladislavci , Gradište , Speedkit is Made in Germany , Mirdita , Redditch , Karditsa , Ovidiu , Speedkit is Made in Germany , Wladiwostok , Woldiya , Bordj Bou Arreridj, Bordj el Kiffan, Speedkit is Made in Germany , Berdjansk , El Djelfa , Syddjurs , Nordjylland , Speedkit is Made in Germany , North Jutland , Nordkalimantan , North Kalimantan, Nordkapp , Speedkit is Made in Germany , Nordkaukasus , North Caucasus , Waldkirch , Feldkirch , Speedkit is Made in Germany , Feldkirchen in Kärnten, Waldkraiburg , Wendland , Nordland , Speedkit is Made in Germany , Stadland , Lindlar , Goddlau , Garliava , Speedkit is Made in Germany , Windleite , Middlesbrough , Nördliche Ägäis, Nördliches Harzvorland, Speedkit is Made in Germany , Quedlinburg , Nördlingen , Wandlitz , Nordmaling , Speedkit is Made in Germany , Nordmaluku , North Maluku , គ្រឿងយន្តកសិកម្ម, Landmaschinen , Speedkit is Made in Germany , Agricultural machinery, Landmaschine , Goldmorawitz , Hrodna , Speedkit is Made in Germany , Afidnes , Sandnes , Sandnessjøen , Świdnica , Speedkit is Made in Germany , Spodnjeposavska, Kladno , Vårdö , Pando , Speedkit is Made in Germany , Soddo , Waldo Ballivián, Kondoa , Córdoba , Speedkit is Made in Germany , Cordoba , Bozdoğan , Dordogne , Pandoja , Speedkit is Made in Germany , Pondok Aren , Usedom , Gondomar , Usedomer Winkel, Speedkit is Made in Germany , London , Gardon , Maldonado , Dandong , Speedkit is Made in Germany , Rondônia , Guidonia Montecelio, Rondonópolis , Amadora , Speedkit is Made in Germany , El Dorado , Condorcanqui , Alsdorf , Elsdorf , Speedkit is Made in Germany , Altdorfer Wald , Mindoro , Rhodos , Gavdos , Speedkit is Made in Germany , Rodos , Turdoschin , Feodossija , Nordosten , Speedkit is Made in Germany , Mandoudi-Limni-Agia Anna, Hvidovre , Shadow , Randowbruch , Speedkit is Made in Germany , Mendoza , Ejido (Campo Elías), Zuidplas , Gandra , Speedkit is Made in Germany , Skydra , Mandra-Idyllia , Wondrebsenke , Dordrecht , Speedkit is Made in Germany , អ្នកច្រូត, Mähdrescher , Harvester , Nordrhein-Westfalen, Speedkit is Made in Germany , Airdrie , Hendrik-Ido-Ambacht, Kendrika Tzoumerka, Kendriki Kerkyra ke Diapondia Nisia, Speedkit is Made in Germany , Fredrikstad , Nandrin , Londrina , Mendrisio , Speedkit is Made in Germany , Geldrop-Mierlo , Šandrovac , Landrücken , Kandrzin-Cosel , Speedkit is Made in Germany , Leeds , Gladsaxe , Landsberg an der Warthe, Landsberg am Lech, Speedkit is Made in Germany , Rendsburg , Sindscha , Landschaftsraumübergreifende Landschaften, Kardschali , Speedkit is Made in Germany , Kardzhali , al-Dschazira , Leidschendam-Voorburg, al-Dschiza , Speedkit is Made in Germany , al-Dschunaina , Nordseeinseln und Marschen, Skidsel , Hrodsenskaja Woblasz, Speedkit is Made in Germany , Windsheimer Bucht, Landshut , Waldshut-Tiengen, Berdsk , Speedkit is Made in Germany , Stadskanaal , Brodski Stupnik, Landskrona , Landsmeer , Speedkit is Made in Germany , Skedsmo , Windsor , Riedstadt , Maidstone , Speedkit is Made in Germany , Gladstone – Tannum Sands, Nordstrand , Landstuhler Bruch, Sundsvall , Speedkit is Made in Germany , Waadt , Stadt Buenos Aires, City Of Buenos Aires, Stadt Okna , Speedkit is Made in Germany , Stadt Zagreb , Stadt/ Gemeinde, Stadtallendorf , Stadthagen , Speedkit is Made in Germany , Stadtlohn , Hardtwald , Stadt Kiew , City of Kyiv , Speedkit is Made in Germany , Ngudu , ad-Du'ain , Hajdú-Bihar , Candua , Speedkit is Made in Germany , Pardubice , Pardubitz , Maiduguri , Hajdúhadház , Speedkit is Made in Germany , Londuimbale , Fundulea , មណ្ឌលគីរី។, Mondulkiri , Speedkit is Made in Germany , Tunduma , Hajdúnánás , Bandung , Burdur , Speedkit is Made in Germany , Mandurah , Mildura – Wentworth, Tunduru , Hajdúsámson , Speedkit is Made in Germany , ad-Duwaim , Kunduz , Sandvika , Sandviken , Speedkit is Made in Germany , Zandvoort , Feldwar , Landwerau , Lentvaris , Speedkit is Made in Germany , Nordwest , Nordwest-Territorien, Nordwestrussland, Northwest Russia, Speedkit is Made in Germany , Bondy , Sandy Springs , Berdytschiw , Bendzin , Speedkit is Made in Germany , Vardø , Orne , Fafe , Hube , Speedkit is Made in Germany , Uíge , Aude , Gode , Oise , Speedkit is Made in Germany , Time , Kōbe , Rize , Dese , Speedkit is Made in Germany , Buje , Hove , Olne , Tire , Speedkit is Made in Germany , Bale , Acre , Çine , Olpe , Speedkit is Made in Germany , Söke , Zele , Jewe , Køge , Speedkit is Made in Germany , Mače , Kure , Side , Sale , Speedkit is Made in Germany , Heze , Lice , Name , Aube , Speedkit is Made in Germany , Fife , Same , Eure , Eşme , Speedkit is Made in Germany , Şile , Orle , Ydre , Lage , Speedkit is Made in Germany , Dose , Syke , Magé , Asse , Speedkit is Made in Germany , Ünye , Wete , Vize , Visé , Speedkit is Made in Germany , Zile , Ange , Bree , Lede , Speedkit is Made in Germany , Hohe Alb , ង៉ឺ អាន, Nghe An , José Carlos Paz (GBA), Speedkit is Made in Germany , Cape Coral , Dire Dawa , Dire Dawa (nur städtische Kebeles), Vale de Cambra , Speedkit is Made in Germany , Hohe Eifel , Øvre Eiker , Rose Hall , Hohe Heide , Speedkit is Made in Germany , Oude IJsselstreek, Sete Lagoas , José Manuel Pando, José María Linares, Speedkit is Made in Germany , José María Avilés, Hohe Mark , José Miguel de Velasco, Vale of Glamorgan, Speedkit is Made in Germany , Møre og Romsdal, Pare Pare , Supe Puerto , Hohe Rhön , Speedkit is Made in Germany , Bale Robe , Hohe Schrecke , Sipe Sipe , Hohe Ward , Speedkit is Made in Germany , Ohre-Aller-Urstromtal, Côte-d'Or , Côte-d’Or , Eure-et-Loir , Speedkit is Made in Germany , Ille-et-Vilaine, Erpe-Mere , Pitea , Nemea , Speedkit is Made in Germany , Medea , Lulea , Arnea , Valea lui Mihai, Speedkit is Made in Germany , Nikea-Agios Ioannis Rendis, Pylea-Chortiatis, Soreang , Orléans , Speedkit is Made in Germany , Rouen , Mateare , Balearische Inseln, Orfeas , Speedkit is Made in Germany , Băneasa , Nuneaton , Aiseau-Presles , Suceava , Speedkit is Made in Germany , Esteban Arce , Esteban Echeverría (GBA), Horebeke , Lekeberg , Speedkit is Made in Germany , Höheberg , Scheberghan , Radebeul , Çelebibağı , Speedkit is Made in Germany , Eusebio Ayala , Sasebo , Töreboda , Tirebolu , Speedkit is Made in Germany , Cirebon , Cirebon Utara , Göteborg , Gothenburg , Speedkit is Made in Germany , Oldebroek , Wizebsk , Wizebskaja Woblasz, Lüneburg , Speedkit is Made in Germany , Lüleburgaz , Lüneburger Heide, Poreč , Larecaja , Speedkit is Made in Germany , Zaječar , Muñecas , Bucecea , Ardèche , Speedkit is Made in Germany , Utrecht , Utrechtse Heuvelrug, Pelechuco , Arrecife , Speedkit is Made in Germany , Bilecik , Birecik , Hélécine , Algeciras , Speedkit is Made in Germany , Fileck , Lübeck , Rebecq , Temecula , Speedkit is Made in Germany , Annecy , Nice , Tired , Sered , Speedkit is Made in Germany , ប្រអប់ល្បឿន, Speed Box , ល្បឿនប្រដាល់, Speed Boxtuning, Speedkit is Made in Germany , ការលៃតម្រូវបន្ទះឈីបល្បឿន, Speed Chiptuning, Speed chip tuning, Vreed en Hoop , Speedkit is Made in Germany , កញ្ចប់ល្បឿន, Speed Kit , Speed kit , ការលៃតម្រូវល្បឿន, Speedkit is Made in Germany , Speed Tuning , Sereda , Águeda , Soledad , Speedkit is Made in Germany , Soledad de Graciano Sánchez, Soledad De Graciano Sanchez, Sumedang , Posedarje , Speedkit is Made in Germany , Friedberg , Friedberg , Speedbox , Speedboxtuning , Speedkit is Made in Germany , Speedchiptuning, Gerede , Ilsede , Friedeck-Mistek, Speedkit is Made in Germany , Paredes , Friedewald , Heredia , Venedig , Speedkit is Made in Germany , Venezia , Segedin , Dunedin City , Mehedinți , Speedkit is Made in Germany , Friedländer Große Wiese, Osrednjeslovenska, Oviedo , Toledo , Speedkit is Made in Germany , Laredo , Toledo City , Macedo de Cavaleiros, Hunedoara , Speedkit is Made in Germany , Makedonska Kamenica, Makedonski Brod, Sliedrecht , Friedrichshof , Speedkit is Made in Germany , Friedrichshafen, Friedrichsdorf , Hovedstaden , The capital , Speedkit is Made in Germany , Speedtuning , Ciledug , Anhée , Taree , Speedkit is Made in Germany , Erdeed , Baleendah , Hämeenlinna , Opmeer , Speedkit is Made in Germany , Spreewald mit Malxeniederung, Spreewald , Chlef , Seneffe , Speedkit is Made in Germany , Wakefield , Bluefields , Şereflikoçhisar, Akrefnio , Speedkit is Made in Germany , Hereford , Hønefoss , Požega , Tâmega e Sousa, Speedkit is Made in Germany , Požega-Slawonien, Donegal , Folegandros , Kakegawa , Speedkit is Made in Germany , Ariège , Eggegebirge , Ebbegebirge , Anzegem , Speedkit is Made in Germany , Ledegem , Waregem , Lamego , Cilegon , Speedkit is Made in Germany , Bodegraven-Reeuwijk, Gizeh , Paseh , Degehabur , Speedkit is Made in Germany , Strehaia , Åkrehamn , Akşehir , İscehisar , Speedkit is Made in Germany , Itzehoe , Suşehri , Hubei , Hebei , Speedkit is Made in Germany , Hefei , Ebreichsdorf , Rureifel , Voreifel , Speedkit is Made in Germany , Raleigh , Abteiland , Maceió , Pereira , Speedkit is Made in Germany , Madeira , Limeira , Ribeira Grande , Ribeirão das Neves, Speedkit is Made in Germany , Ribeirão Preto, Almeirim , Kopeisk , Spreitenbach , Speedkit is Made in Germany , Bečej , Himeji , El Ejido , Wilejka , Speedkit is Made in Germany , Erdek , Islek , Pisek , Berek , Speedkit is Made in Germany , Rijeka , Erseka , Topeka , Pamekasan , Speedkit is Made in Germany , Geseke , Spiekeroog , Lysekil , Bedekovčina , Speedkit is Made in Germany , Đelekovec , eThekwini , Jijel , Kowel , Speedkit is Made in Germany , Homel , Wedel , Lepel , Varel , Speedkit is Made in Germany , Hakel , Eifel , Basel , Wesel , Speedkit is Made in Germany , Aubel , Texel , Pécel , Memel , Speedkit is Made in Germany , Klaipeda , Kegel , Hemel Hempstead, Papel Pampa , Speedkit is Made in Germany , Ángel Sandoval, Basel-Landschaft, Basel-Stadt , Assela , Speedkit is Made in Germany , Pekela , Kapela , Vizela , Gabela , Speedkit is Made in Germany , Kevelaer , Ambelakia , Vlieland , Lakeland , Speedkit is Made in Germany , Magelang , Havelange , Harelbeke , Merelbeke , Speedkit is Made in Germany , Moselberge , Ockelbo , Inselburg , Videle , Speedkit is Made in Germany , Negele , Görele , Ocnele Mari , Tepelena , Speedkit is Made in Germany , Erkelenz , Kileler , Hämeler Wald , Angeles City , Speedkit is Made in Germany , Schelesnogorsk , Greeley , Zedelgem , Wevelgem , Speedkit is Made in Germany , Engelhausen , Hämelheide , Ingelheim am Rhein, Ängelholm , Speedkit is Made in Germany , Angelholm Und Vejbystrand, Angelholm And Vejbystrand, Estelí , Develi , Speedkit is Made in Germany , Çayeli , Morelia , Parelii , Tomelilla , Speedkit is Made in Germany , Ingelin , Ignalina , Nedelišće , Tuhelj , Speedkit is Made in Germany , Semeljci , Espelkamp , Lowell , Egbell , Speedkit is Made in Germany , Havelland , Havelländisches Luch, Havelländische Niederungen und Platten, Magellanes , Speedkit is Made in Germany , Moselle , Brielle , Kapelle , Schelle , Speedkit is Made in Germany , Capelle aan den IJssel, Kapelle-op-den-Bos, Kapellen , Nivelles , Speedkit is Made in Germany , Medellín , Örkelljunga , Ingelmunster , Döbeln , Speedkit is Made in Germany , Inseln , Oppeln , Angeln , Hameln , Speedkit is Made in Germany , Chmelnyzkyj , Ravelo , Almelo , Ermelo , Speedkit is Made in Germany , Ambelokipi , Ambelokipi-Menemeni, Ambelonas , Canelones , Speedkit is Made in Germany , Acheloos , Morelos , Koselrode , Kazlu Ore , Speedkit is Made in Germany , Ravels , Engels , Gevelsberg , Vogelsberg , Speedkit is Made in Germany , Havelsche Mark , Eipelschlag , Homelskaja Woblasz, Moseltal , Speedkit is Made in Germany , Ourém , Salem , Belém , Datem del Marañón, Speedkit is Made in Germany , Batemans Bay , Wedemark , Telemark , Seremban , Speedkit is Made in Germany , Palembang , Wezembeek-Oppem, Spremberg , Medemblik , Speedkit is Made in Germany , Culemborg , Luxemburg , Nijemci , Menemen , Speedkit is Made in Germany , Bloemendaal , Chiemgau , Chiemgauer Alpen, Artemisa , Speedkit is Made in Germany , Artemisio , Edremit , Erdemli , Waremme , Speedkit is Made in Germany , Schemnitz , Hedemora , Tynemouth , Monemvasia , Speedkit is Made in Germany , Przemyśl , Baden , Belen , Rügen , Speedkit is Made in Germany , Buren , Büren , Halen , Emmen , Speedkit is Made in Germany , Skien , Mysen , Osten , Athen , Speedkit is Made in Germany , Athina , Mesen , Siben , Saint-Denis , Speedkit is Made in Germany , Menen , Aalen , Hagen , Löwen , Speedkit is Made in Germany , Ruden , Emden , Lünen , Eupen , Speedkit is Made in Germany , Lüben , Ahlen , Bozen , Bolzano , Speedkit is Made in Germany , Essen , Balen , Aisén , Düren , Speedkit is Made in Germany , Haren , Boden , Assen , Alken , Speedkit is Made in Germany , Laren , Asten , Waren , Gönen , Speedkit is Made in Germany , Ommen , Resen , serious , Posen , Speedkit is Made in Germany , Kamen , Kauen , Kaunas , Faxen , Speedkit is Made in Germany , faxing , Olten , Zeben , Green Bay , Speedkit is Made in Germany , Belén de Andamarca, Belén de Escobar (GBA*), Aa en Hunze , Hohen Neuendorf, Speedkit is Made in Germany , Tuyen Quang , Tsuen Wan , Tsuen Wan New Town, Baden-Baden , Speedkit is Made in Germany , Düben-Dahlener Heide, Etten-Leur , Athen-Nord , Athen-Süd , Speedkit is Made in Germany , Athen-West , Baden-Württemberg, Athen-Zentrum , Cesena , Speedkit is Made in Germany , Modena , Alfena , Altena , Lucena City , Speedkit is Made in Germany , Kamena Vourla , Zevenaar , Oudenaarde , Eisenach , Speedkit is Made in Germany , Ensenada , Sotenas , Ortenau , Rosenau , Speedkit is Made in Germany , Ilmenau , Homenau , Offenbach am Main, Molenbeek-Saint-Jean, Speedkit is Made in Germany , Wesenberg , Rosenberg , Calenberger Land, Steenbergen , Speedkit is Made in Germany , Ellenbrook , Ibbenbüren , Altenburg , Kotenburg , Speedkit is Made in Germany , Offenburg , Oudenburg , Papenburg , Lauenburg , Speedkit is Made in Germany , Rotenburg , Neuenburg , Oldenburg , Oldenburger Münsterland, Speedkit is Made in Germany , Altenburger Lößplatte, Valença , Hyères , Palencia , Speedkit is Made in Germany , Valencia , Valencia City , Ascención de Guarayos, Zutendaal , Speedkit is Made in Germany , Rozendaal , Ostende , İskenderun , Celendín , Speedkit is Made in Germany , Emmendingen , Warendorf , Ulmendorf , Dübendorf , Speedkit is Made in Germany , Attendorn , Papendrecht , Barendrecht , Gotene , Speedkit is Made in Germany , Eugene , Assenede , Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Speedkit is Made in Germany , Ermenek , Hohenems , Dübener Heide , Lufeng , Speedkit is Made in Germany , ស្ទឹងសែន។, Stueng Saen , Kitengela , Terengganu , Speedkit is Made in Germany , Kopenhagen , Neuenhagener Oderinsel, Wagenhart , Rosenheim , Speedkit is Made in Germany , Eisenhüttenstadt, Armeni , Băbeni , Săveni , Speedkit is Made in Germany , Liteni , Moreni , Armenia , Jelenia Góra , Speedkit is Made in Germany , Selenica , Bedenica , Jasenice , Vălenii de Munte, Speedkit is Made in Germany , Ervenik , Šibenik , Lekenik , Šibenik-Knin , Speedkit is Made in Germany , Wageningen , Phoenix , Jelenje , Jesenje , Speedkit is Made in Germany , Gorenjska , Zuienkerke , Rowenky , Molenlanden , Speedkit is Made in Germany , Hohenloher Ebene, Eisenmarkt , Ravenna , Andenne , Speedkit is Made in Germany , Mayenne , Ardennes , Moreno Valley , Jasenovac , Speedkit is Made in Germany , Obrenovac , Assenowgrad , Moreno (GBA) , Davenport , Speedkit is Made in Germany , Aabenraa , Renens , Amiens , Cannes , Speedkit is Made in Germany , Kriens , Assens , Athens , Rixensart , Speedkit is Made in Germany , Ravensberger Land, Greensboro , Ravensburg , Regensburg , Speedkit is Made in Germany , Ahrensburg , Rauensche Berge, Lüdenscheid , Hagenschieß , Speedkit is Made in Germany , Regensdorf , Ourense , Kamensk-Uralski, Ramenskoje , Speedkit is Made in Germany , Queensland , Eisenstadt , Hedensted , Ottensteiner Hochfläche, Speedkit is Made in Germany , Allenstein , Löwensteiner Berge, Queenstown , Wädenswil , Speedkit is Made in Germany , Herent , Oriental Mindoro, Oriental Misamis, Herentals , Speedkit is Made in Germany , Vicente López (GBA), Papenteich , Arrentela , Zaventem , Speedkit is Made in Germany , Deventer , Argenteuil , Strasbourg , Herenthout , Speedkit is Made in Germany , Allentown , Coventry , Steenwijkerland, Hasenwinkel , Speedkit is Made in Germany , Bodenwöhrer Bucht, Lizenz , Lewenz , Cosenza , Speedkit is Made in Germany , Vicenza , Potenza , Oldenzaal , Appenzell Innerrhoden, Speedkit is Made in Germany , Appenzell Ausserrhoden, Lorenzer Reichswald, Valenzuela City, Süden (Bench Maji Zone/Mizan Aman), Speedkit is Made in Germany , Süden (Gamo Gofa Zone), Süden (Gedeo-Zone), Süden (Gurage Zone), Süden (Hadiya Zone), Speedkit is Made in Germany , Süden (Halaba Special Woreda), Süden (Hawassa Special Zone), Süden (Keffa Zone), Süden (Kembato Tembaro Zone), Speedkit is Made in Germany , Süden (Sheka Zone/Yeki), Süden (Sidama-Zone/Dale), Süden (Sidama-Zone/Aleta Wondo), Süden (South Omo Zone/Debub Ari), Speedkit is Made in Germany , Süden (Wolayita Zone/Boloso Sore), Süden (Wolayita Zone), Süden (Wolayita Zone/Darnot Gale), តាកែវ។, Speedkit is Made in Germany , Takeo , Cuneo , ខេត្ត​បកែវ, Bokeo , Speedkit is Made in Germany , Paleo Faliro , Nobeoka , Paleokastritsa , Medeon , Speedkit is Made in Germany , Anseong , Uijeongbu , Meteora , Teleorman , Speedkit is Made in Germany , Feneos , Dikeos , Independence , Ennepetal , Speedkit is Made in Germany , Tučepi , Arjeplog , Estepona , Jemeppe-sur-Sambre, Speedkit is Made in Germany , Antequera , Essequibo Islands-West Demerara, Uster , Niger , Speedkit is Made in Germany , Sater , Esher , Hemer , Weper , Speedkit is Made in Germany , Enger , Kemer , Trier , Odder , Speedkit is Made in Germany , Tyler , Bever , Heber , Lager , Speedkit is Made in Germany , camps , Fejér , Seger an der Sawe, Hoher Bogen , Speedkit is Made in Germany , ប្រអប់ថាមពល, Power Box , Upper Demerara-Berbice, Hoher Fläming , Speedkit is Made in Germany , Lower Hutt City, Upper Hutt City, Jader Marsch , Alter Stolberg , Speedkit is Made in Germany , Upper Takutu-Upper Essequibo,